Regeringen prioriterer ikke naturen i landbrugslandet

Danmarks Jægerforbund har i de seneste seks år arbejdet på at skabe mere natur og en øget biodiversitet i det opdyrkede landbrugsland via rådgivning af landmænd i natur- og vildtpleje på frivillig basis og på tværs af naboskel. Læs mere

Pleje af levende hegn giver flere agerhøns

Meget tyder på, at agerhøns fravælger områder med mange høje læhegn og småskove med mange høje træer og buske, og de få par, som findes i de områder, har meget dårlige chancer for at overleve og ringe reproduktion. Hvilket formentligt skyldes en øget risiko for prædation. Læs mere

Brug kun økologiske frø, på økologiske ejendomme

Man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at fodre vildtet eller at etablere vildtstriber/-agere på økologiske ejendomme, så gælder økologireglerne ikke kun på markerne i omdrift, men også levende hegn, remisser, søer, markskel osv. da disse vil opfattes som en del af den økologiske bedrift. Læs mere

DJ er med i fælles udspil om natur og biodiversitet

Naturen har brug for en hjælpende hånd. Den negative udvikling for natur og biodiversitet i det åbne land skal stoppes. Derfor er syv organisationer indenfor landbrug, natur og friluftsliv gået sammen om et fælles udspil om natur- og biodiversitet. Udspillet præsenteres i dag. Læs mere