OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. januar 2021

Fælles indsats for markvildtet i Kreds 7

Mandag den 25. januar, tog Nordsjællands Landboforening (NOLA) og Danmarks Jægerforbunds kreds 7 initiativ til et virtuelt møde under overskriften ”Vi øger biodiversiteten i det åbne land – sammen og hver for sig”. Målgruppen var naturmedarbejdere og udvalgsformænd i 11 Nordsjællandske kommuner.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Lene Midtgaard

Gennem de sidste 4 år har NOLA i samarbejde med Grønt råd i Hillerød Kommune og private lodsejere i 6 nordsjællandske kommuner stået bag etablering af faunastriber. Derudover er NOLA i samarbejde med Kreds 7’s Natur- og vildtpleje udvalg også helhjertet involveret i Danmarks Jægerforbunds Markvildtindsats. Det har blandet andet betydet dannelsen af Lynge Markvildtlav, hvor både NOLAs formand og direktør er medlemmer.

Formålet med onlinemødet, var at udbrede kendskabet til og gerne efterspørgslen efter faunastriber, samt gøre opmærksom på, hvordan man gennem samarbejde i markvildtlav kan skabe levesteder for markvildtet, herunder især agerhøns og harer, men også andre arter, som eksempelvis vibe og lærke.

En baggrund til NOLAs engagement i Markvildtindsatsen, stammer blandet andet fra en Workshop og biodiversitet, som afholdtes i oktober 2020, i samarbejde med Tænketanken FREJ, hvor der fra de deltagende landmænd blev talt meget om værdien af partnerskaber.