OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. februar 2021

DJ med til at udvikle frøblanding, som skal fremme biodiversitet

Syngenta og DLF har indgået en aftale om en pollen- og nektar blomsterblanding, der tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter og giver føde til vildtet. Udviklingen af blandingen er sket i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Blomsterblandingen har til formål sommeren igennem at producere pollen og nektar til gavn for bier, sommerfugle og andre insekter. Ud over at være fødekilde for insekterne danner pollen- og nektarblandingen samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Studier fra Københavns Universitet viser ligeledes, at rovinsekter har stor gavn af blomsterne, idet de kan overleve i længere perioder på nektar og pollen alene.

Det skriver Syngenta og DLF i en fælles pressemeddelelse.

Med pollen- og nektarblandingen støtter Syngenta og DLF udviklingsarbejdet med at fremme biodiversiteten i Danmark, der udføres i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund. Samarbejdet er indgået som led i Syngentas Operation Pollinator program, der er et internationalt biodiversitetsprojekt, hvor formålet er at øge biodiversiteten ved at skabe føde og bosteder til såvel bier og andre bestøvende insekter, samt til små pattedyr og fugle.

For både Syngenta og DLF er det vigtigt at være med til at hjælpe både biavlerforeningen og Danmarks Jægerforbund i arbejdet for at styrke biodiversiteten i Danmark, og fra jægerforbundets side er man da også yderst tilfreds med samarbejdet:

- Det vigtigt at øge naturindholdet i landbrugslandet, så vi kan skabe et grundlag for de fødekæder, der tidligere fandtes i kulturlandskabet. Mange af de arter, der er tilknyttet landbrugslandet er trængte, og her kan udsåning af frøblandinger medvirke til at levestederne forbedres. I bestræbelserne på at øge grundlaget for mere biodiversitet, kan udsåning af frø også bidrage, siger Jens Venø Kjellerup, formand for markvildtsudvalget i Danmarks Jægerforbund.

Jens Venø Kjellerup understreger dog, at det kræver en efterfølgende forvaltning af det areal, der tilsås. Det skal sikres kontinuitet ved etapevis omlægning af delarealer og placering i forbindelse med andre landskabselementer.


Syngenta er en af verdens førende landbrugsvirksomheder med 49.000 medarbejdere i over 100 lande, og som sælger plantebeskyttelsesprodukter og frø til forhandlere inden for landbruget. DLF er en global frøvirksomhed med omkring 2.000 medarbejdere i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika og Oceanien der er beskæftiget med forskning, udvikling, produktion og salg.