OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. februar 2021

Slaget om strengt beskyttede områder ruller videre i EU

Medlemslandene i NADEG-ekspertgruppe gør fælles front imod EU-Kommissionens ideer om forbud mod bl.a. jagt i strengt beskyttede områder. Intet land støtter tanken om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder, og understreger, at beslutningerne skal træffes nationalt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

På et møde i EU-Kommissionens ekspertgruppe for habitat- og fugledirektiver (NADEG), torsdag den 18. februar, drøftede repræsentanter for medlemslandene og en række NGO’er – heriblandt FACE (European Federation for Hunting and Conservation) - Kommissionens seneste udkast til den famøse vejledning til unionens biodiversitetsstrategi. På mødet drøftedes ikke mindst EU-Kommissionens forslag om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder.

Drøftelserne gav dog anledning til optimisme, idet medlemslandene og de fleste NGO’er (non governmental organisations) i fællesskab gik imod Kommissionens ideer om forbud mod bl.a. jagt i strengt beskyttede områder.

Intens debat i Danmark nævnt

Danmark og Sverige var meget stærkt imod formodningen om, at jagt og fiskeri ikke kan tillades i et strengt beskyttet område. Begge lande fokuserede på behovet for støtte fra offentligheden, og her kunne den danske repræsentant specifikt henvise til den intense debat herhjemme om dette spørgsmål.

Også Bulgarien og Tjekkiet nævnte eksplicit jagt som en aktivitet, der skulle tillades, og et overvældende flertal af medlemslande – herunder Belgien, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Letland, Polen og Slovakiet – understregede generelt, at menneskelige aktiviteter inden for strengt beskyttede områder skulle vurderes fra sag til sag. Der var med andre ord tale om et meget klart budskab til EU-Kommissionen, hvor intet land støttede tanken om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder.

Vejledning skal være ikke-bindende

Medlemslandene understregede også et behov for, at EU-Kommissionens vejledning skal være udtrykkeligt ikke-bindende, og at det skal være op til det enkelte land at afgøre, hvad der er realistisk at opnå, og hvordan et område skal beskyttes.

De fleste NGO’er, der deltog på mødet, var enige med medlemslandene i disse synspunkter. Kun WWF og BirdLife International støttede det strenge beskyttelsesbegreb, som Kommissionen har foreslået. Fra Kommissionens side forsvarede man sig igennem hele mødet uden at vise vilje til at ændre sine ideer om streng beskyttelse, trods medlemslandenes meget tydelige signal om, at Kommissionens opfattelse af streng beskyttelse ikke er acceptabel og skal revideres.

Negative referencer vedr. jagt og fiskeri skal fjernes

Næste skridt i processen bliver, at medlemslandene og NGO'erne i NADEG-gruppen nu har indtil den 30. marts til at fremsætte yderligere kommentarer til Kommissionen. Her er det bl.a. vigtigt at der fremsættes et klart forslag om at fjerne de negative referencer til jagt og fiskeri, samtidig med at man tilføjer en mere fleksibel tilgang og understreger medlemsstaternes kompetence til selvbestemmelse. Både FACE og Nordic Hunters' Alliance vil komme med konkrete forslag til rettelser.

Ifølge Cy Griffin, Senior Conservation Manager i FACE, trækker det opmærksomheden væk fra de virkelige problemer med tab af biodiversitet, når EU-Kommissionen lader som om at jagt skulle være én af de helt store syndere:

- EU-Kommissionen har en enorm mængde information til rådighed og bør bruge den korrekt. Det tager mindre end fem minutter at udarbejde en sætning, der kræver streng beskyttelse i 10 pct. af EU og forbud mod jagt. Vi spilder nu dyrebar tid på at drøfte det her, når vi i virkeligheden bør koncentrere os om mere innovative tilgange og gendannelse af forringede levesteder, siger Cy Griffin.