OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. december 2020

Julehilsen

December og 2020 er ved at rinde ud, men fra Markvildtindsatsen, vil vi gerne ønske glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Thomas Iversen

Kære Markvildtlav

Med udgangen af 2019 valgte Miljøstyrelsen ikke at forlænge kontrakten med Danmarks Jægerforbund om den igangværende Markvildtindsats. Dernæst sendte Miljøstyrelsen Markvildtindsatsen med et halveret budget på kun 2 mio. kr. årligt i udbud. Udbuddet blev afgjort den 8. juli 2020 hvor Danmarks Jægerforbund modtog tildelingsbrev, og endelig indgåelse af kontrakt den 18. August 2020. Markvildtindsatsen har således haft en betydelig periode i 2020 fyldt med stor usikkerhed og frustration for os alle.

Derudover har COVID 19 også sat sit præg på 2020. I foråret, måtte flere tællinger aflyses, ligesom opstartsmøder og mange andre arrangementer måtte aflyses. Det har derfor ikke været muligt at komme ud og møde jer alle.

Vi ser derfor frem mod et 2021 som forhåbentlig bliver bedre både med hensyn til rigtigt at få igangsat arbejdet i markvildtlaven, men i særdeleshed også at COVID 19 ikke længere skal spænde ben for vores aktiviteter.

 En af de aktiviteter der blandt andet skal være fokus på, er tællinger. Jægernes dataindsamling er meget vigtig. Det være sig i form af indsendelse af vinger til vingeundersøgelsen, indsamling af sædgåsehoveder og data til Markvildtindsatsen. Data giver og viden om vores vildtbestande – en viden som er nødvendig blandt andet i forhold til fastholdelse og fastsættelse af jagttider.

Tak for jeres indsats og samarbejdet i det forgangne år.

 De bedste julehilsner fra

Jens Venø Kjellerup, formand for Markvildtudvalget
& Markvildtteamet