OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. december 2020

DJ giver høringssvar om landbrugsstøtte

Hvordan hænger jægerforbund og landbrugsstøtte sammen, og hvorfor udarbejder forbundets konsulenter hvert eneste år flere høringssvar indenfor området? Det gør vi for vildtet, jagten og jægerne, selvfølgelig.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Det kan måske forekomme besynderligt at Danmarks Jægerforbund hvert år giver adskillige høringssvar i forbindelse med Landbrugsstyrelsens såkaldte "bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen" - også kaldet landbrugsstøtten. Årsagen er dog helt lige til. Det handler nemlig om bedre muligheder for at lave natur og vildtpleje med landbrugsstøtte - til glæde for den almindelige danske jæger.

Bekendtgørelsen om direkte støtte, som er den ordning landmændene søger deres landbrugsstøtte igennem, kommer hvert eneste år i høring, fordi der altid er forskellige justeringer. Og hvert år giver disse justeringer anledning til høringssvar, hvor jægerforbundets konsulenter zoomer ind på detaljer og foreslår ændringer, præciseringer og tilføjelser. Og de detaljer, vi slår ned på, tager altid udgangspunkt i bestræbelserne på at skabe mere natur, mere vildtpleje og dermed også bedre jagtmuligheder.

- På den måde kan man med rette sige, at vi, som jægernes repræsentanter, hele tiden sørger for at holde embedsværket oppe på mærkerne. Hvis en paragraf i en bekendtgørelse er uklar eller kan tolkes imod jægernes interesser, så er vi der med det samme. Naturen og biodiversiteten i det dyrkede land har en høj politisk prioritet for os," forklarer formand for Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup.

Han forklarer videre, at det jo til syvende og sidst handler om at værne om arterne i landbrugslandet, og om at styrke deres levesteder, som mange steder er under pres. Eller, som Jens Venø Kjellerup formulerer det:

- Kort sagt, det handler om at begrænse bureaukratiet og optimere mulighederne for at skabe levesteder for vildtet.