OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Klar til 1. september?

Danmarks Jægerforbund modtager i disse dage mange spørgsmål om jagttider og hvilke muligheder, der er for at komme på jagt i den kommende sæson.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund

Spørgsmålene er naturligvis foranlediget af, at der er sket ændringer i jagttidsbekendtgørelsen og andre jagtrelaterede bekendtgørelser.

I Jægerforbundets medier har der løbende været information om disse ændringer, men her er en opsamling af den viden, som er vigtig at have på plads inden jagtsæsonens start.

Jagttider

Jagttiderne, både de generelle jagttider og de lokale jagttider er fastsat i Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v., nr. 934 af 27. juni 2018. Den er trådt i kraft den 1. juli 2018, og uanset hvad man kan finde af gamle bekendtgørelser på internettet og diverse hjemmesider, er det denne seneste version, der er gældende. Bekendtgørelsen kan bl.a. findes på www.retsinformation.dk, og du kan også se den på Jægerforbundets hjemmeside, her.

Her er et kort resumé af de vigtigste ændringer i de generelle jagttider:

 • Husmår fredes i september.
 • Hare får udvidet jagttiden øst for Lillebælt til udgangen af december.
 • Grågås får jagttid i august på omdriftsarealer mere end 300 m fra fiskeriterritoriet og fra søer større end 3 ha.
 • Havlit hun fredes.
 • Fløjlsand hun fredes.
 • Agerhøne får udvidet jagttiden øst for Storebælt til udgangen af oktober.
 • Fasanhøne får udvidet jagttiden til udgangen af januar.
 • Sølvmåge får indført jagttid fra 01.09-31.01, dog 01.11-31.01 i 20 Sydøstdanske kommuner.
 • Ringdue får udvidet jagttiden med sidste halvdel af oktober.
 • Tyrkerdue fredes vest for Storebælt, og jagttiden øst for Storebælt afkortes til udgangen af november.
 • Krage og husskade må jages fra 1 time før solopgang til solnedgang.

Hertil kommer, at der er fastsat en lang række lokale jagttider for mindre, velafgrænsede områder (f.eks. øer) samt for kronvildt og dåvildt. Du kan orientere dig om lokale jagttider her. Og du kan se et kort med de lokale jagtider på kronvildt her, og et kort over de lokale jagttider på dåvildt her

Alt dette kan der læses mere om her på siden samt i Jæger nr. 8/2018 side 76 (husk at du kan læse Jæger på medlemsnettet eller på App’en).

For dåvildt er der imidlertid flere fejl i de lokale jagttider, men Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt, at disse fejl vil blive rettet, inden jagten på dåvildt i de pågældende områder går i gang. Fejlene relaterer sig til:

 • Fyn, hvor dåhjort større end spidshjort fejlagtigt har fået angivet jagttiden til 01.10-31.01 og 16.12-31.12. Her skulle have stået 01.10-31.10 og 16.12-31.12.
 • Tønder/Esbjerg, hvor den generelle jagttid er angivet for då og dåhjort. Her skulle då og dåhjort være fredede, således at kun dåkalv har jagttid.
 • Fredericia, hvor der i beskrivelsen af området ikke er nævnt Fredericia Kommune, selvom hele Fredericia Kommune er med i forvaltningsområdet.

Fra Danmarks Jægerforbund ser vi sådanne fejl som ganske problematiske, da der fra samfundet er store og berettigede forventninger til, at jægerne lever op til gældende lovgivning. Derfor må det også kunne forventes, at myndighederne leverer et korrekt grundlag, hvor det er muligt at overskue de regler, som til tider kan være ganske komplicerede.

Når bekendtgørelsen er rettet, vil vi naturligvis informere om det her på siden.

Jagtmåder, fodring af vildt og udsætning af vildt

Udover ændringerne i jagttiderne er Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber også ændret pr. 1. januar 2018, og ligesom med jagttidsbekendtgørelsen findes den seneste version på www.retsinformation.dk, og på Danmarks Jægerforbunds side findes den her.

Nyt i denne bekendtgørelse er, at på kronvildt er tryk- og drivjagt forbudt i perioderne 1. september til 15. oktober og 1. februar til 29. februar Det betyder i sagens natur, at kronvildtet ikke må nedlægges i forbindelse med tryk- og drivjagter i disse perioder, men det forhindrer ikke, at der drives jagt på andre arter.

Den nye bekendtgørelse bestemmer også, at kronvildt ikke må fodres med valset korn eller kraftfoder. Øvrig fodring af kronvildt skal ske mindst 130 m fra skydetårne og -stiger samt 130 m fra anden ejendom. Fodring af kronvildt må dog ske nærmere end 130 m fra anden ejendom på ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagten på kronvildt til andre.

Læs mere om disse nye bestemmelser, her og i Jæger nummer 2/2018 på side 30 og 3/2017 side 56.

Reglerne omkring udsætning af vildt er også ændrede, og her gælder nu, at al udsætning af fuglevildt skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen senest 1 uge efter udsætningen.

 • Gråænder - sidste frist for udsætning 31. juli
 • Agerhøns - sidste frist for udsætning 15. august
 • Fasaner - sidste frist for udsætning 31. august

Desuden er antallet af fasaner og agerhøns, som kan udsættes på biotopplanejendomme ændret, så der nu højst kan udsættes 4 agerhøns pr. ha, men der kan udsættes op til 12 fasaner pr. ha, hvis en række betingelser er opfyldt.

Læs mere her og i Jæger nummer 5/2018 side 24.