OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. juli 2018

Nye jagttider vedtaget

Med ikrafttræden den 1. juli i år er den længe ventede nye bekendtgørelse om jagttider netop offentliggjort. Dermed er der givet grønt lys for mere jagt på 10 arter. Jægerforbundets formand betragter de nye jagttider som en sejr for jægerne og for fagligheden.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen fra Venstre har valgt at følge Vildtforvaltningsrådets anbefalinger om jagttider. Det betyder, at der kommer mere jagt på 10 arter gældende fra efteråret 2018. Omvendt er der reducerede jagtmuligheder på fem arter, der er i tilbagegang eller sårbare.

Arbejdet med de nye jagttider har været to år undervejs, og 69 jagtbare og potentielt jagtbare arter er blevet gennemgået fagligt og politisk. Vildtforvaltningsrådets indstilling er en sejr for jægerne og fagligheden, mener Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund:

- Jeg er meget tilfreds med resultatet, som viser, at den faglige tilgang til jagttider er den rigtige. Vi har fået øget jagttid på arter, som trives, og vi har fået konverteret regulering til jagt. Specielt er jeg glad for, at vi igen kommer til at kunne jage sølvmåge, og at grågås får jagttid i august, at jagttiden udvides for ringdue, og at vi fremover må skyde krager og husskader før solopgang, siger Claus Lind Christensen.

De nye jagttider
I forhold til tidligere gælder fremover følgende GENERELLE jagttider:

Husmår 01.10-31.01 (mod tidligere 01.09-31.01).

Hare 01.10-31.12 (mod tidligere 01.10-15.12). Bemærk, at den generelle jagttid for hare kun gælder øst for Lillebælt. I resten af landet (bortset fra en række øer) har haren lokal jagttid 01.10-15.12 (svarende til den gamle generelle jagttid).

Grågås 01.09-31.01 (uændret i forhold til tidligere). Derudover må grågås jages i perioden 01.08-31.08 på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil. Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o. lign., som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 m landværts højeste daglige vandstandslinje for fiskeriterritoriet (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Sædgås ingen (generel) jagttid (mod tidligere 01.09-30.11). Bemærk, at der er lokal jagttid på sædgås 01.09-30.11 i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner (svarende til den tidligere generelle jagttid). I resten af landet har sædgås ingen jagttid. Sædgåsens jagttid er altså uændret, men det er tydeliggjort, at den kun gælder i ovennævnte 3 kommuner.

Havlit (kun han) 01.10-31.01 (uændret). Havlit hun ingen jagttid.

Fløjlsand (kun han) 01.10-31.01 (uændret). Fløjlsand hun ingen jagttid.

Agerhøne 16.09-31.10 (mod tidligere 16.09-15.10). Bemærk, at den generelle jagttid for agerhøne kun gælder øst for Storebælt. I resten af landet (bortset fra en række øer) har agerhønen lokal jagttid 16.09-15.10 (svarende til den gamle generelle jagttid).

Fasan 01.10-31.01 (gælder nu for både fasanhane og fasanhøne).

Sølvmåge 01.09-31.01 (mod tidligere ingen jagttid). Bemærk, at i 20 kommuner i Sydøstdanmark har sølvmåge lokal jagttid 01.11-31.01.

Ringdue 16.10-31.01 (mod tidligere 01.11-31.01).

Tyrkerdue 01.11-31.11 (mod tidligere 01.11-31.12). Bemærk, at den generelle jagttid for tyrkerdue kun gælder øst for Storebælt. I resten af landet har tyrkerdue ingen jagttid.

Som noget nyt, må husskade og krage fremover jages fra 1 time før solopgang til solnedgang.

De øvrige generelle jagttider er uændrede i forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse.

Hertil kommer, at der er fastsat en lang række lokale jagttider for mindre velafgrænsede områder (f.eks. øer), samt for kronvildt og dåvildt. De generelle jagttider fremgår af Bilag 1, og de lokale jagttider kan ses i Bilag 2-25 i den nye bekendtgørelse - Læs her

NB! Hvad angår lokal jagttid for dåvildt på Fyn, er der desværre en fejl i bekendtgørelsen. For dåhjort større end spidshjort er jagttiden på Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø ifølge bekendtgørelsen 01.10-31.01 og 16.12-31.12. Den korrekte jagttid skulle være 01.10-31.10 og 16.12-31.12. Miljø- og Fødevareministeriet ER orienteret om fejlen.

Et kort resumé af de vigtigste ændringer:

 • Husmår fredes i september
 • Hare får udvidet jagttiden øst for Lillebælt til udgangen af december
 • Grågås får jagttid i august på omdriftsarealer mere end 300 m fra fiskeriterritoriet og fra søer større end 3 ha
 • Havlit hun fredes
 • Fløjlsand hun fredes
 • Agerhøne får udvidet jagttiden øst for Storebælt til udgangen af oktober
 • Fasanhøne får udvidet jagttiden til udgangen af januar
 • Sølvmåge får indført jagttid fra 01.09-31.01 dog 01.11-31.01 i 20 Sydøstdanske kommuner
 • Ringdue får udvidet jagttiden med sidste halvdel af oktober
 • Tyrkerdue fredes vest for Storebælt, og jagttiden øst for Storebælt afkortes til udgangen af november
 • Krage og husskade må jages fra 1 time før solopgang til solnedgang.