Lokale jagttider på kronvildt

Udover de nationale jagttider på hjortevildt, som du kan se her, findes der også en lang række lokale og regionale jagttider på kronvildt. 

Danmarks Jægerforbund har samlet et overblik over de mange jagttider her. Ved tvivlsspørgsmål er det dog Fødevare- og miljøministeriets bekendtgørelse om jagttider for visse pattedyr, fugle m.v., der er gældende (find den under fanen almen lovgivning omkring jagt). Det nedenstående kort er udelukkende vejledende. Er du det mindste i tvivl, bor lige ved skellet mellem to jagttider eller andet, skal du rådføre dig med ovenstående bekendtgørelse.

Vær opmærksom på at der udover de regionale jagttider, der er besluttet af ministeren, også kan findes lokalt aftalte jagttider, som ikke er centralt besluttet. Vær derfor altid opmærksom på det forvaltningsarbejde der pågår med hjortevildtet, hvor du går på jagt. 

Du kan se lokale jagttider på dåvildt her.

Du kan se lokale jagttider på andre arter end kron- og dåvildt her.

Du kan se de generelle jagttider her.

Klik på billedet og se jagttiden på kronvildt, hvor du har jagt.

 • Nordjylland vest for Aalborg-Hirsthals motorvej (Thy og Hanherred) inkl. Mors.

  Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på en stang 16.10 – 31.12
  Kronspidshjorte 16.10 – 31.1
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid
  Kronhind 16.10 – 31.1
  Kronkalv 1.9 – 31.1
 • Nordjylland øst for Aalborg-Hirtshals motorvejen (Vendsyssel)

  Kronspidshjort og hjorte med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på en stang 1.11 – 31.12
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid
  Kronhind og -kalv 1.11 – 15.1
 • Himmerland (Nordvesthimmerland) (bek. Bilag 7)

  Kronhjort større end spidshjort 1.12 – 15.12
  Kronhind, -kalv og -spidshjort 1.11 – 15.12

  Bilag 7

  Ved en beklagelig fejl fremgik jagttiden i dette område ikke af Jæger 8/2017 s. 43.

 • Himmerland (Rold skov området) (bek. Bilag 8)

  Kronhjort større end spidshjort 16.9- 30.9 og 16.10 – 31.12
  Kronspidshjort 1.9 – 31.1
  Kronhind 1.10 – 31.1
  Kronkalv 1.9 - 29.2

  Bilag 8

 • Midtjylland (bek. Bilag 5)

  Kronhjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på en stang 16.9- 30.9 og 16.10 – 31.12
  Kronspidshjort 1.9 – 31.1
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid
  Kronkalv – jagttid fra en 1 time før solopgang 1.9 – 31.1
  Kronhind – jagttid fra en 1 time før solopgang 16.10 – 31.1

  Bilag 5

 • Syd- og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner som ikke er dækket af afgrænsningen på bek. Bilag 5.

  Kronkalv – jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 1.9 – 31.1
  Kronspidshjort – jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 1.9 – 31.1
  Kronhind – jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 1.10 – 31.1
  Kronhjort større end spidshjort 1.10 – 30.11
 • Vestjylland (bek. Bilag 6)

  Kronkalv – jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til  31. januar 1.9 – 31.1
  Kronhind – jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december 31. januar 16.10 – 31.1
  Kronspidshjort 1.9 – 15.9 og 16.10 – 31.1
  Kronhjort større end spidshjort 1.9 – 15.9 og 16.10 – 15.12

  Bilag 6

 • Øen Rømø

  Kronvildt Ingen jagttid
 • Øen Fanø

  Kronvildt

  2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar

 • Syd for motorvej E20

  Kronhjort større end spidshjort 1.9 – 15.9 og 16.10 – 31.12
  Kronkalv 1.9 – 31.1
  Kronhind 1.10 – 31.1
  Kronspidshjort 1.9 – 31.1
 • Sydjylland (bek. Bilag 3)

  Kronhjort større end spidshjort 1.9 – 15.9 og 16.10 – 15.12
  Kronkalv 1.9 –  31.1
  Kronhind 1.10 – 31.1
  Kronspidshjort 1.9 – 31.1

  Bilag 3

 • Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland og Falster og den del som ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21.

  Kronhjort større end spidshjort 1.10 - 15.11
  Kronhind, -kalv og -spidshjort 1.10 – 31.1
 • Region Hovedstaden bortset fra Bornholm samt den del af Region Sjælland der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nordfor motorvej 21.

  Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.10 – 30.11
  Kronspidshjort 1.9 – 31.1
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid
  Kronkalv 1.9 – 31.1
  Kronhind 1.10 – 31.1