Lokale jagttider på kronvildt

Udover de nationale jagttider på hjortevildt, som du kan se her, findes der også en lang række lokale og regionale jagttider på kronvildt. 

Danmarks Jægerforbund har samlet et overblik over de mange jagttider her. Ved tvivlsspørgsmål er det dog Fødevare- og miljøministeriets bekendtgørelse om jagttider for visse pattedyr, fugle m.v., der er gældende (find den under fanen almen lovgivning omkring jagt). Det nedenstående kort er udelukkende vejledende. Er du det mindste i tvivl, bor lige ved skellet mellem to jagttider eller andet, skal du rådføre dig med ovenstående bekendtgørelse.

Vær opmærksom på at der udover de regionale jagttider, der er besluttet af ministeren, også kan findes lokalt aftalte jagttider, som ikke er centralt besluttet. Vær derfor altid opmærksom på det forvaltningsarbejde der pågår med hjortevildtet, hvor du går på jagt. 

Du kan se lokale jagttider på dåvildt her.

Du kan se lokale jagttider på andre arter end kron- og dåvildt her.

Du kan se de generelle jagttider her.

Klik på billedet og se jagttiden på kronvildt, hvor du har jagt.

 • Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, og den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21

  Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang.

  16.10 – 30.11

  Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort

  ingen jagttid 

  Kronhind

  1.10 - 31.01

  Kronkalv og kronspidshjort

  1.09 - 31.01

 • Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21

  Kronhjort større end spidshjort 01.10-15.11
  Kronspidshjort og kronkalv 01.10-31.01
  Kronhind 01.10-31.01
 • Området nord for motorvej E20 i Jylland, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for rute 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for rute 467 mellem Videbæk og Skjern, øst for rute 28 mellem Skjern og Skjern Å, syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord og syd for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande

  Kronhjort større end spidshjort 01.09-15.09 og 16.10-15.12
  Kronspidshjort 01.09-31.01
  Kronhind 01.10-31.01
  Kronkalv 01.09-29.02
 • Området syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als

   

  Kronhjort større end spidshjort 01.09-15.09 og 16.10-31.12
  Kronspidshjort 01.09-31.01
  Kronhind 01.10 - 31.01
  Kronkalv 01.09-31.01 • Øen Fanø

  Kronvildt 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar

   

 • Øen Rømø

  Kronvildt ingen jagttid • Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg og rute 34, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for rute 176 mellem Give og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord

  Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 01.09-31.01
  Kronspidshjort 01.09-31.01
  Kronhind -jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 16.10-31.01
  Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.09-30.09 og 16.10-31.12
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid

   

 • Syddjurs og Norddjurs Kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Aarhus Kommuner som ligger syd for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, syd for rute 180 mellem Gudenåen og motorvej E45, øst for motorvej E45 mellem rute 180 og rute 26 og nord for rute 26

  Kronkalv 01.09-31.01
  Kronkalv må jages fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang 1.09-30.09
  Kronkalv må jages fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang 1.12-31.01
  Kronspidshjort  01.09-31.01
  Kronspidshjort må jages fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang 01.09-30.09
  Kronspidshjort må jages fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang 1.12-31.01
  Kronhind  01.10-31.01
  Kronhind må jages fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang  1.12-31.01
  Kronhjort større end spidshjort 01.10-30.11
 • Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner. En del af Viborg Kommune, en del af Herning Kommune, en del af Ringkøbing-Skjern Kommune

  Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, 16, 26 og 13 til rute 12, og nord og vest for rute 12. ¬Den del af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12, vest for motorvej 18 mellem rute 12 og rute 15 og nord for rute 15. Den del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15 mellem Herning Kommune og rute 467, vest og nord for rute 467 mellem rute 15 og rute 28, vest for rute 11/28 mellem rute 467 og Skjern Å, derfra nord for Skjern Å ud til Ringkøbing Fjord og nord for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande

  Kronkalv 01.09-31.01  
  Kronkalv må jages fra ½ time før solopgang til solnedgang 16.12-31.01
  Kronspidshjort 01.09-15.09 og 16.10-31.01
  Kronhjort større end spidshjort 01.09-15.09 og 16.10-15.12
  Kronhind 16.10-31.01
  Kronhind må jages fra ½ time før solopgang til solnedgang  16.12-31.01

   

 • Nord for Limfjorden og øst for motorvej E39 mellem Aalborg og Hirtshals

  Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 01.11-31.12
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid
  Kronhind og kronkalv 01.11-15.01

   

 • Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors

  Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.10-31.12
  Kronspidshjort 16.10-31.01
  Øvrige kronhjorte ingen jagttid
  Kronhind 16.10-31.01
  Kronkalv 01.09-31.01

   

 • De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø)

  Kronhjort større end spidshjort 01.12-15.12
  Kronhind, kronkalv og spidshjort 01.11-15.12
 • Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor

  Kronhjort større end spidshjort 16.09-30.09 og 16.10-31.12
  Kronspidshjort 01.09-31.01
  Kronhind 01.10-31.01
  Kronkalv  01.09-29.02