Lokale jagttider på dåvildt

For dåvildtet er der en lang række lokale jagttider. Så uanset hvor du går på jagt, skal du orientere dig om den lokale jagttid på dåvildt.

Leder du efter de lokale jagttider på kronvildt, finder du dem her.

Leder du efter lokale jagttider på andre arter end kronvildt og dåvildt, finder du dem her.

Kort over lokale jagttider på dåvildt

Se Miljøstyrelsens kort over lokale jagttider for dåvildt

Ved tvivlsspørgsmål er det altid bekendtgørelsens ord, der gælder. Bor du i et grænseområde, vil det også være en god idé at konsultere bekendtgørelsens ordlyd. Du finder bekendtgørelsen om jagttider her.

Vi har lavet en lille video (august 2020) om hvordan du kan danne dig et overblik over reglerne i dit lokalområde. Se videoen her:

 • Bornholms Kommune

  Då og dåhjort  ingen jagttid
  Dåkalv 01.01-15.01
 • Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune. Øen Fanø indgår ikke i området

  Dåkalv 01.09-31.01
  Då og spidshjort 01.12-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.12-15.12
 • Øen Fanø

  Dåkalv
  01.09-31.01
  01.10-31.01
  Dåhjort
  01.09-31.01
 • Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20

  Dåkalv 01.11-31.12
  Då og dåhjort Ingen jagttid
 • Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20

  Då, spidshjort og dåkalv 01.11-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.12-31.12
 • Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø

  Då, spidshjort og dåkalv 01.10-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.10-31.10 og 16.12-31.12
 • Øen Langeland

  Dåhjort 01.12-31.12
  Då og dåkalv 01.11-31.01
 • Øen Tåsinge

   
  Dåhjort
  01.01-31.01

   

 • Øen Ærø

  Dåspidshjort og dåkalv 01.01-31.01
  Då, dåhjort større end spidshjort ingen jagttid
 • Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner

  Dåkalv, då og dåspidshjort
  01.12-31.12
  Dåhjort større end spidshjort
  01.01-15.01
 • Ringkøbing-Skjern Kommune

  Dåvildt 01.12-31.12
 • Området øst for motorvej E39 mellem Hirtshals og rute 585 og nord for rute 585

  Då, dåspidshjort og dåkalv 16.11-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.12-15.01
 • Området nord for Limfjorden, øst for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn)

  Dåhjort større end spidshjort ingen jagttid
  Då, dåkalv og dåspidshjort 01.12-31.12
 • Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors

  Då, dåkalv og dåspidshjort 16.11-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 16.12-31.12
 • De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø)

  Då, dåspidshjort og dåkalv 01.12-15.12
  Dåhjort større end spidshjort 16.12-22.12

   

 • Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor.

   

  Dåspidshjort
  01.10-31.01
  Dåhjort større end spidshjort
  16.09-15.10 og 01.12-31.12
  Då og -kalv
  01.10-31.01
 • Området nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585

  Då, dåkalv og dåspidshjort 01.12-15.01
  Dåhjort større end spidshjort 16.12-31.12
 • Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune, nord og øst for kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune indtil skæringen med motorvej 18, øst for motorvej 18 mellem skæringen mellem kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune og afkørsel 9, øst for rute 176 ...

  Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune, nord og øst for kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune indtil skæringen med motorvej 18, øst for motorvej 18 mellem skæringen mellem kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune og afkørsel 9, øst for rute 176 mellem motorvejsafkørsel 9 og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord.

  Då, dåkalv og dåspidshjort
  16.10-31.01
  Dåhjort større end spidshjort
  16.10-31.10 og
  01.12-15.01
 • Lolland, Guldborgsund kommune samt den del af Vordingborg kommune der omfatter Farø, Bogø, Møn og Nyord

  Dåspidshjort
  01.10-31.01

   

  Dåhjort større end spidshjort
  01.12-31.12

   

   

 • Øen Læsø

  Då, dåkalv og dåspidshjort
  01.12-31.12
  Dåhjort større end spidshjort
  Ingen
  jagttid