Lokale jagttider på dåvildt

For dåvildtet er der en lang række lokale jagttider. Så uanset hvor du går på jagt, skal du orientere dig om den lokale jagttig på dåvildt.

Leder du efter de lokale jagttider på kronvildt, finder du dem her.

Leder du efter lokale jagttider på andre arter end kronvildt og dåvildt, finder du dem her.

Kort over lokale jagttider på dåvildt

Herunder finder du Danmarks Jægerforbunds kort over de lokale jagttider på dåvildt i Danmark. Ved tvivlsspørgsmål er det altid bekendtgørelsens ord, der gælder. Bor du i et grænseområde, vil det også være en god idé at konsultere bekendtgørelsens ordlyd. Du finder bekendtgørelsen om jagttider her.

Når du klikker på et af de farvede områder, kan du se jagttiden og bekendtgørelsens skriftlige afgrænsning af området, du klikker på.

OBS lokale jagttider, som er ændret i bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juli 2020 opdateres i august i nedenstående oversigt. Det gælder fx dåvildt. 

 • Bornholms Kommune

  Då og dåhjort  ingen jagttid
  Dåkalv 01.01-15.01
 • Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune

  Dåkalv 01.09-31.01
  Då og spidshjort 01.12-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.12-15.12
 • Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20

  Dåkalv 01.11-31.12
  Då og dåhjort Ingen jagttid
 • Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20

  Då, spidshjort og dåkalv 01.11-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.12-31.12
 • Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø

  Då, spidshjort og dåkalv 01.10-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.10-31.10 og 16.12-31.12
 • Øen Langeland

  Dåhjort 01.12-31.12
  Då og dåkalv 01.11-31.01
 • Øen Tåsinge

  Dåhjort 01.01-31.01
  Då og dåkalv 01.10-31.01
 • Øen Ærø

  Dåspidshjort og dåkalv 01.01-31.01
  Då, dåhjort større end spidshjort ingen jagttid
 • Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner

  Dåkalv, då og dåspidshjort 01.12-31.12
  Dåhjort større end spidshjort 01.01-15.01
 • Ringkøbing-Skjern Kommune

  Dåvildt 01.12-31.12
 • Området øst for motorvej E39 mellem Hirtshals og rute 585 og nord for rute 585

  Då, dåspidshjort og dåkalv 16.11-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 01.12-15.01
 • Området nord for Limfjorden, øst for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn)

  Dåhjort større end spidshjort ingen jagttid
  Då, dåkalv og dåspidshjort 01.12-31.12
 • Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors

  Då, dåkalv og dåspidshjort 16.11-31.01
  Dåhjort større end spidshjort 16.12-31.12
 • De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø)

  Då, dåspidshjort og dåkalv 01.12-15.12
  Dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
 • Området nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585

  Då, dåkalv og dåspidshjort 01.12-15.01
  Dåhjort større end spidshjort 16.12-31.12