OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. marts 2016

Følelsesladet debat om ræven

De bornholmske jægere vil have ræven tilbage til Øen. På kredsmødet i kreds 8, var det helt store emne ræv, som der blev stemt "ja tak" til.

Tekst: Tonni Koefoed Larsen og Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Det var til tider en meget følelsesladet debat, og den afsluttende afstemning blandt de delegerede viste 33 stemmer for og 16 imod genudsætning af ræven.

Ræven uddøde på Bornholm omkring 1990, og for cirka 10 år siden havde jægerne den samme debat. Dengang blev der stemt nej.

- Nu, hvor idéen er vedtaget blandt jægerne, udarbejder vi et forslag med de punkter, vi gerne vil have på, blandt andet at vi selvfølgelig gerne vil have jagt på ræven hen ad vejen. Det vi laver, videregiver vi til Naturstyrelsen. Nå de har fået den, skal de holde nogle høringer og spørge en række instanser og interessenter. Så det er en plan, der stadig er en årrække ude i fremtiden, siger Steen Friis, der er kredsformand i Kreds 8. 

I Danmarks Jægerforbund har prædationsprojektet, der blandt andet har samlet en del viden om ræven, løbet i en årerække. Carsten Riis Olesen, forskningschef i DJ og leder af projektet, siger om ræven:

- Ræven er en naturlig del af den danske natur og lever for en stor dels vedkommende af smågnavere. Men da ræven er fødegeneralist, skal vi som jægere alligevel være klar til at dele jagtudbytte med den.

Ellers forløb kredsmødet meget roligt

Der var mødt et godt stykke over hundrede frem til kredsmødet, og det er dobbelt så mange, som der plejer, så man kan godt sige, at ræven trak alle mand af huse.

Kreds 8's hovedbestyrelsesmedlem, Henrik Frost Rasmussen, blev genvalgt uden modkandidat.

Der var stor mediebevågenhed i de lokale medier i form af TV2 Bornholm, P4 Bornholm og Bornholms Tidende, der alle var mødt frem.

Der vil på Kreds 8's hjemmeside komme en længere gennemgang af kredsmødet.

Foto: Søren Nordberg, Vinder af månedens foto i marts