OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. marts 2017

Kredsmøde: Bornholmerne på krondyrjagt i Jylland?

Roligt møde kunne have været overskriften på kredsmødet i kreds 8. Gratis lagkage og behagelig stemning, var samtaleemnerne blandt det fremmødte.

Tekst: Tonni Koefoed Larsen
Foto: Tonni Koefoed Larsen

Landsformanden Claus Lind Christensen var som altid i rigtig godt humør under kredsmødet på Bornholm. Og han startede sin beretning med et stort smil på læben – og foreslog en lodtrækning om at bornholmerne kunne deltage i en krondyrjagt, og han foreslog, at der kunne lejes en færge, således de udtrukne på kredsmødet kunne tage på jagt i Jylland. Det var selvfølgelig en joke, og den var afsted kommen, fordi den lokale formand Steen Friis lige havde fortalt, at til det forud liggende Jægerrådsmøde havde der været 99 deltagere, og i dag var der kun 54 deltagere, og det skyldtes nok, at der på dette møde havde været en lodtrækning om 50 pladser på Naturstyrelsens jagter til efteråret.

Ellers var det bornholmske kredsmøde karakteriseret af, at det var et meget roligt møde. Der var ingen kontroversielle emner oppe at vende, og debatten var meget rolig.

Den lokale formand Steen Friis aflagde en meget kort beretning, for som han sagde:

- Jeg aflagde en udførlig beretning på Jægerrådsmødet i januar, og det er jo stort set de samme, der kommer, så derfor mener jeg ikke, det vil være formålstjenligt at gentage denne

(Her skal det lige nævnes at i kreds 8 Bornholm, er der kun ét Jægerråd, og derfor kommer kredsmødet og jægerrådsmødet meget let til at ligne hinanden).

Han fortalte dog om en positiv samtale, han havde haft med kommunens skovfoged, der var godt tilfreds med samarbejdet med de bornholmske jagtforeninger, om jagten i de bornholmske plantager, og han gennemgik også vildtudbyttestatistikken for 2015/16, og den viste en mindre nedgang i vildtudbyttet.

Ingen udvalgsformænd eller koordinatorer var på talerstolen

Hele kredsbestyrelsen blev genvalgt, dog var her et nyvalg idet Birger Nielsen fra Østbornholms Jagtforening afløste jagthornskoordinator Ib Andersen fra Ibsker Jagtforening. Under kaffen var det meget populært, at der var gratis lagkage til alle, i anledning af 25 års jubilæumsåret.

Efter kaffen kom landsformanden Claus Lind Christensen på banen, og her var emnerne blandt andet den fremtidige strategi, forhandlingerne om de nye jagtider og forhandlingerne om det nye udsætningsforlig.

Direktør Michael Stevns fortalte om forbundet økonomi og om Jagtens Hus. Aftenens dirigent var sædvanen tro Michael Jørgensen fra Rønne, og han havde et let aften.