OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. august 2020

Kredsmøde, kreds 8: Genvalg over hele linjen

Med fem måneders forsinkelse på grund af Covid-19 lykkedes det onsdag den 12. august endeligt at holde kredsmøde i kreds 8, Bornholm.

Tekst og Foto: Bjarne S. Pedersen

Nyvestcentret dannede rammen om kredsmødet, og efter en festlig indledning af bornholmske jagthornsblæsere kunne kredsformand Steen Friis byde velkommen til de bornholmske deltagere og ikke mindst til formand Claus Lind Christensen og formandskandidat Jesper Lindgaard.

I sin beretning kom Steen Friis ind på mange forskellige emner, så som nedbrydelige haglskåle, mountainbikekørsel i de kommunale skove og sælregulering. Fire bornholmske fiskere var blevet ansat af miljøminister Lea Wermelin, og det var lykkedes dem at nedlægge 30 sæler, hvilket blev betegnet som en dråbe i havet, og der blev efterlyst nye initiativer til reduktion af sælbestanden. Den enlige ræv, der var blevet filmet et par gange på Nordbornholm, gav en ny dimension på rævedebatten, og ræven var ikke blevet set siden.

Kredsformanden opfordrede til at tage hånd om de nye jagttegnsløsere, da der var mange, som ikke dukkede op til fællesjagterne i jagtforeningerne. Steen Friis afsluttede beretningen med at takke for godt samarbejde med alle jagtforeningerne og meddelte derefter at han agter at trække sig som kredsformand til januarmødet. Samtidig opfordrede han til, at der findes gode kandidater som ny formand. Medlem af hovedbestyrelsen (HB) Henrik Frost Rasmussen glædede sig over, at Bornholm som en af få kredse kunne notere fremgang i medlemstal med 55 nye medlemmer.

Riffelkoordinator Henrik Nielsen ærgrede sig over nedlæggelsen af sælkorpset, som blev kasseret uden så meget som en tak for indsatsen. Kredskasserer Bjarne Aakermann berettede om en sund økonomi i kredsen. Der blev konstateret et underskud på 2.628 kr., men det skyldtes anskaffelse af en laserbane.

Formanden for Danmarks Jægerforbund (DJ), Claus Lind Christensen, orienterede om hovedbestyrelsens arbejde, og opfordrede jægerne til at være stolte, da befolkningen generelt er med jægerne og omdømmet er godt. Herefter blev de nye jagttider og baggrunden for jagttiderne gennemgået med særlig vægt på den overraskende afkortning af skovduens jagttid.
Som oplæg til ny struktur i DJ vil hovedbestyrelsen fremlægge en række principper til repræsentantskabsmødet. Herefter var en livlig debat om jagttider og skydeprøver til jagttegn. Bueskyttekoordinator Orla Hansen spurgte til organisationsprocenten på landsplan, og fik oplyst, at den ligger under 50 procent af jagttegnsløserne, medens den ligger på 67 procent på Bornholm. I Jens Kjærs fravær fortalte Claus Lind Christensen om DJ`s services, så som forsikringer, IT og økonomi. Heller ikke DJ`s nye direktør, Karen Friis, kunne være til stede. I stedet havde hun sendt en video, hvor hun præsenterede sig selv.

Henrik Frost Rasmussen blev genvalgt som HB-medlem for fire år, og Peter Loft Sejersen blev valgt som suppleant. Øvrige valgt til kredsbestyrelsen, suppleanter og koordinatorer blev alle genvalg på nær to koordinatorer, hvor det ikke lykkedes at opstille interesserede.

Debatten havde løbet frit hele aftenen, og der var derfor ingen indlæg under Eventuelt. Aftenen sluttede med en imødeset præsentation af formandskandidaterne Jesper Lindgaard og Claus Lind Christensen, hvor mødedeltagerne havde mulighed for stille spørgsmål. Kredsformand Steen Friis kunne slutte mødet med at takke dirigent Michael Jørgensen, formandskandidaterne og de fremmødte for god ro og orden.