Kredsmøde på Bornholm

Onsdag, 11. mar 2015

Mandag aften blev der afholdt kredsmøde på Bornholm. Debatten kom vidt omkring, men specielt de mange sæler i Østersøen lå de fremmødte på sinde. Allinge Sandvig Jagtforening løb med titlen som Årets Jagtforening.

Jægerforbundet ønsker jagttid på sælerne

Det emne, der fik flest op af stolen under Jægerforbundets årlige kredsmøde mandag aften i Nyvest-Centeret, var, da der fra salen blev spurgt til, hvad Jægerforbundets holdning er til den store sælbestand i Østersøen. Det var landsformanden Claus Lind Christensen, der svarede på dette spørgsmål, og han sagde:

- Vi ønsker jagttid på sælerne. Men mener også de jægere, der vil drive sæljagten, skal have en speciel uddannelse. Fordi der er mange svære udfordringer i at drive sæljagt, hvis det skal gøres effektivt. Endvidere vil det være en meget stor opgave at reducere sælbestanden. Så her skal der måske tænkes i andre baner end alene i at indføre en jagttid.

Fra salen var der som skrevet mange indlæg om dette emne, og fælles for dem var en stor frustration over de mange sæler. Det generer både det kommercielle og det rekreative fiskeri.

Formandens beretning

Kredsmødet var besøgt af cirka 70 medlemmer, og det var de dygtige jagthornsblæsere, der indledte mødet med at blæse et par af de flotte jagthornssignaler. Efter en velkomst af den lokale formand Steen Fries fra Allinge blev Michael Jørgensen fra Rønne valgt som aftenens dirigent. Herefter berettede Steen Fries om det forgangne år i Jægerforbundet på Bornholm.

Jægerbundet har mange aktiviteter henover året til glæde for medlemmerne. Men Jægerforbundet gennemfører også en del arrangementer til glæde for hele befolkningen på Bornholm. Af disse nævnte Steen Fries blandt andet Jægerforbundets deltagelse i store legedag i Nyker og Jægerforbundets deltagelse under Bornholms Rovfugleshows åbne arrangement.

- Folkemødet er vi også meget aktive på, og her får vi meget god hjælp fra Jægerforbundets administration, og det er sådan, at hele hovedbestyrelsen også kommer til Folkemødet og deltager aktivt i den politiske debat, fortalte han og fortsatte:

- Og så præsterede vi faktisk at samle lige under 1500 besøgende til den store jagt og fiskedag, der blev afholdt sammen med andre ved Hammerhavnen.

- Der er 1718 jægere på Bornholm, og heraf er de 1386 medlemmer af Jægerforbundet og denne høje organisations procent er vi godt tilfredse med. - Vi har fået en ny kursuskoordinator - nemlig Michael Bjørn fra Allinge, og så har Lise Petersen fra Nexø indvilget i at være vores nye sekretær, fortalte Steen Fries, som også berørte vildtudbytteindberetningen:

- Det bliver spændende, om vi mister jægere og medlemmer i forbindelse med den ny ordning vedrørende indberetning af vildt: ingen indberetning - intet jagtegn! Og husk at der også skal indberettes et nul, hvis man ikke har nedlagt vildt.

- Vores vildtplejerådgiver Karl Åge Andersen flytter fra Øen, og der skal lyde en stor tak til ham for det arbejde, han har gjort med at rådgive jægere og grundejere, sluttede formanden sin beretning.

Beretning blev godkendt ved en klapsalve fra forsamlingen.

Kredskasserer Bjarne Aakermann fortalte, at kredsens samlede administrative forbrug havde været på 171.000 kr.,

- Og da vores bloktilskud er på 178.000 kr., er det indenfor budgettet, sagde han.

Der var et spørgsmål fra salen om refusion af telefonudgifter og om kørselsgodtgørelserne, der var udbetalt hen over år. Her var svaret, at der i henhold til regnskabsinstruksen udbetales faste beløb til kredsbestyrelsen og til koordinatorerne, og selv om det er små beløb, der udbetales til den enkelte, løber det alligevel op hen over året.

Indlæg af landsformanden

Dernæst fulgte indlæg af såvel Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, som direktør Michael Stevns.

Claus Lind påpegede, at tonen vi bruger til hinanden, til tider er hård, og han opfordrede til, at vi lærer at tale bedre med hinanden, for det har vi behov for. Ikke mindst på de sociale medier. Claus Lind snakkede meget om de langtsigtede strategiplaner, hvor Jægerforbundet har meget fokus på trækvildtet, hjortevildtet og markvildtet.

- Derudover udløber udsætningsforliget i 2017, og her vil der nok være nogle udfordringer, men vi er klar til at deltage i den politiske proces, om dette vigtige emne, var hans melding.

Claus Lind sluttede sit indlæg med at opfordre de tilstedeværende til at give et stykke vildt til naboen eller genboen for på den måde også at viderebringe kendskabet til jagten og naturen.

Michael Stevns redegjorde for byggeriet af Jagtens Hus. Han oplyste samtidig, at det nu var muligt at tilmelde sig og foretage dankortbetaling til koordinatorernes aktiviteter samt DJ-kurser.

Årets jagtforening på Bornholm

Allinge Sandvig Jagtforening blev kåret til Årets Jagtforening på Bornholm i 2014, og det var politisk konsulent Elsebeth Braüner, der overrakte og begrundede, hvorfor Allinge Sandvig Jagtforening skulle have diplomet som Årets Jagtforening på Bornholm. Det var Jim Vilhemsen, der som repræsentant for foreningen, modtog diplomet. Mødet sluttede cirka klokken 22:00.

Tekst og foto: Tonni Koefoed Larsen