OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde i kreds 8:

Anden gang var lykkens gang for kredsmødet på Bornholm, der blev afholdt den 4. april 2018 i Nyvest Centeret, efter mødet tidligere var blevet aflyst pga. vintervejret. Snakken gik om sælregulering, mink og meget andet.

Tekst: Tonni Koefoed Larsen

Den første sæl er skudt

Det første punkt kredsformanden Steen Friis nævnte i sin beretning, var at der endelig er skudt den første gråsæl ved den bornholmske kyst.

- Det er sket ved Jægerforbundets mellemkomst, idet det var en af de specielt uddannede sæljægere, der skød sælen fra sin fiskerbåd. Sælen blev efterfølgende bjerget og er afleveret til Naturstyrelsen.

Første kredsmøde blev aflyst

Kredsmødet på Bornholm skulle have været afholdt allerede den 28. februar 2018. Men blev aflyst på grund af det vintervejr, der var hen over Bornholm i den periode. Derfor var det med tilfredshed, at kredsformanden kunne konstatere, at cirka 50 medlemmer havde taget turen til Nyvest Centeret denne onsdag aften.

Faktisk sker der normalt ikke så meget på kredsmødet på Bornholm, fordi kredsen kun har ét jægerråd, og derfor kun ét jægerrådsmøde. Her foregår meget debat - og her kommer der mange, i år over 80 personer.

Det har blandt andet noget at gøre med, at Naturstyrelsen laver en lodtrækning på denne aften om pladserne til to efterårs jagter.

Kort beretning - og ingen beretningen fra koordinatorer

Derfor kom kredsformanden kun med en kort beretning, og koordinatorerne afgiver ikke beretning på kredsmødet. Det har de allerede gjort til Jægerrådsmødet, og da deltagerne til de to møder stort set er de samme, er der sædvane for denne praksis.

I beretningen nævnte kredsformanden dog, at der skulle være en sommer camp for unge jægere her til sommer, hvor Franz Holmberg fra Kalø vil komme og hjælpe med arrangementet.

Der fanges kun vilde mink på Bornholm

Som første punkt på kredsmødet holdt dyrlæge Mariann Chriél et godt foredrag om emnet svinepest, og efterfølgende blev der svaret på spørgsmål fra salen. Hvor blandt andet reguleringsjæger Bjarne Aakermann fra Hasle, kunne fortælle, at det ikke er undslupene, men vilde mink der fanges af ”minkbanden” på Bornholm.

 

 

Bronze nål til jagtstiskoordinator Hans Jørgen Brandt

Der var en bronzenål til Hans Jørgen Brandt fra Vestermarie, der med sikker hånd har stået for natur og jagtstien på Bornholm i mange år, og for øvrigt skal der være forbundsmesterskaber i jagtsti på Bornholm her til sommer, og det er selvfølgelig Hans Jørgen Brandt, der skal stå i spidsen for dette arrangement.

 

Det er i orden at være uenige

Claus Lind Christensen gennemgik en række aktuelle og ”varme” sager som Jægerforbundet arbejder med. Der blev diskuteret den udbredte brug af de sociale medier, så som Facebook og andre. Og her var konklusionen, at det er i orden at være uenige, men ”tal og skriv ordentlig” 

Utilfreds med med digital tilmelding, og det er for dyrt for ungjægerne

Blandt andet Orla Hansen fra Allinge mente, at det var for bøvlet med den digitale tilmelding til Jægerforbundets arrangementer, og han mente også sammen med Rune Jacobsen fra Rønne, at det var for dyrt for ungjægerne, at være medlem og deltage.

Schweisshundekoordinator Jim Wilhelmsen fra Allinge oplyste, at der havde været 110 jagtrelaterede eftersøgninger og 38 trafikpåkørsler på Bornholm i 2017.

 

 

Genvalg over hele linjen

Kredsformanden Steen Friis blev genvalgt uden modkandidat, og der var genvalg til hele kredsbestyrelsen og koordinatorer.

Aftens dirigent var Benny Lilleøre Christensen fra Rønne, og han havde en nem aften.