OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. juni 2016

Agerhønsene får snart kyllinger

I starten af maj måned er størstedelen af agerhønsene i gang med æglægningen og efter ca. 24 dage har hønen lagt mellem 10-20 æg. Efter en rugetid på 23-25 dage klækker kyllingerne. Op mod 68 % af alle agerhønseæg klækker i juni.

Tekst: Lene Midtgaard

Ifølge erfaringerne fra Danmarks Jægerforbunds prædationsprojekt, er det dog de færreste af agerhønsene der rent faktisk når så langt at de klækker kyllinger, da kun 16% af de mærkede høner havde succes. Resten blev præderet i perioden fra de blev mærket og frem til afslutningen af rugeperioden. Ca. halvdelen af de høner som blev præderet, blev det i løbet af rugeperioden.

Den første måned lever kyllingerne stort set udelukkende af insekter. Den proteinrige føde er af stor vigtighed for kyllingernes udvikling. Det er derfor vigtigt at tænke på, at de tiltag vi laver for at sikre føde til blandt andet agerhønsekyllinger, skal fungere i juni måned og helst skal ligge i nærheden af de områder hvor man ved at agerhønsene gerne vil etablere deres rede.

For at tiltaget skal kunne fungere som fødesøgningsområde for agerhønsene og deres kyllinger, skal den være lysåben.Hvornår er en vegetation så lysåben? En tommelfingerregel kan være at solen skal kunne trænge igennem plantedækket flere steder og at vegetationens struktur skal kunne tillade at selv små agerhønsekyllinger skal kunne bevæge sig uhindret omkring. Hvis man skal definere det mere eksakt, så foreskriver ”best practice” at dækningsgraden maksimalt må være 50%.

Den lysåbne vegetation behøver dog nødvendigvis ikke bestå af en udsået vildtafgrøde, men kan også bestå af våde pletter i markerne, som får lov langsom at gro til – en såkaldt vibelavning, striber med reduceret udsædsmængde eller striber hvor den naturlige vegetation får lov at indvandre. Dette kunne eksempelvis være en barjodsstribe som får lov at blive ”beskidt”.

Vi modtager gerne billeder af agerhøns med deres kyllinger, hvis nogle af vores læsere skulle være så heldige at have nogle på deres terræn.