Meddelelse fra kredsbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund kreds 6

Kredsbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Torben Møller-Nielsen der oplyser at han ikke længere ønsker at varetage hvervet som Kredsformand og er fratrådt.

Næstformand Jesper Skovgård Jensen beklager meget denne situation, og oplyser at bestyrelsen nu arbejder på at reorganisere kredsbestyrelsen.

I den nuværende situation med Coronarestriktioner og dermed forsamlingsforbud, er det en sag der kan tage nogen tid og undersøgelser, således at vedtægter m.m. kan overholdes.

Næstformanden oplyser at når der er lagt en plan for det videre forløb, vil dette så hurtigt som mulig, blive informeret til Jægerråd, jagtforeninger, koordinatorer, mv. ligesom der vil blive informeret her på kredsens hjemmeside og FB gruppe.

Godt Nytår Med venlig hilsen

Webkoordinator