Kredsmøde i Kreds 6 14. marts 2020

 

På grund af risiko for smittespredning af Corona virus vil vi fra kredsens side opfordre til, at man IKKE møder op som tilhører uden stemmeret på kredsmødet.

Vi vil meget gerne gennemføre kredsmødet, men samtidig er vi også opmærksomme på, at jo flere mennesker, der er forsamlet inden døre, desto større er risikoen for smittespredning.

Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation.

Med venlig hilsen

Torben Møller-Nielsen

Kredsformand Kreds 6