OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kære Jagtforeningsformand 

Vi har besluttet at udvide tilmeldingsfristen til kredsmødet. Seneste tilmelding vil være den første juni.

Tilmelding kan ske ved at sende navn, medlemsnr og email adresse til: bo@simonsen.tf

Antal fra den enkelte jagtforening er 1 pr. påbegyndt 50 medlemmer.

Der vil i år ikke være mulighed for gæster eller medlemmer fra jagtforeningen uden stemmeret grundet de nuværende COVID-19 restriktioner.

Tilmelding er nødvendig grundet COVID-19 forholdsregler. Viser det sig at de gældende landsmæssige som lokale restriktioner rulles tilbage, konverteres mødet til et virtuelt møde. Deltagerne vil i dette tilfælde få tilsendt link over mail så der kan deltages over teams.

Ved almindelig fysisk afvikling af mødet anbefales det at deltagerne møder med en negativ Corona test som ikke er over 72 timer gammel, kan fremvise fuld vaccination eller har immunitetspas.

Vi har i kredsbestyrelsen besluttet at dække omkostningerne vedr. forplejning grundet den særlige COVID-19 situation.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om kredsens virksomhed.
  3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
  4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
  5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
  6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
  7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
  8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5. (Beretninger kan ses på kredsens hjemmeside)
  9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
  10. Indkomne forslag. (kan ses på kredsens hjemmeside)
  11. Eventuelt.

Sted:

Herlufmagle-hallen

Ravnstrupvej 1

4160  Herlufmagle

Tid: 17. juni kl. 19:00 Indcheckning fra kl. 18:00 

På Kredsbestyrelsens vegne