OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kære jagtforeningsformænd, koordinatorer, jægerrådsformænd og kredsbestyrelse I Kreds 6

 
Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde
 

Vores kredsformand, Torben Møller-Nielsen, valgte kort før jul at træde tilbage fra sin post.

Med tanke på de mange udfordringer Danmarks Jægerforbund står overfor, har kredsbestyrelsen besluttet så hurtigt som muligt at få posten som leder af kredsens arbejde genbesat.

Derfor indkaldes hermed til et ekstraordinært kredsmøde tirsdag den 2. marts kl. 19,00 med følgende dagsorden

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Gennemgang af virtuelt valg
  4. Præsentation af opstillede kandidater til kredsformandsposten
  5. Valg af kredsformand

Mødet afholdes på den elektroniske mødeplatform Microsoft Teams.

Afstemningen foregår digitalt. 

Kredsbestyrelsen foreslår nuværende buekoordinator Bo Simonsen som ny kredsformand. Alternative forslag bør være den fungerende kredsformand i hænde senest den 9. februar, men det vil også være muligt at opstille kandidater på selve mødet.

Kredsens jagtforeninger kan deltage med 1 delegeret for hvert påbegyndte 50. medlem.

Tilmelding skal for jagtforeningernes delegeredes vedkommende ske via medlemsnettet på DJ´s hjemmeside. Der er vedhæftet en vejledning sammen med denne indkaldelse. Koordinatorer m.v. tilmelder sig ved at sende en mail med medlemsnummer til Hanne Smedegaard hsm@jaegerne.dk

Tilmeldingsfrist er senest den 23. februar. De tilmeldte vil herefter modtage et link til mødet.

Venlig hilsen

Jesper Skovgaard

Fungerende kredsformand 

jesper.skovgaard@privat.dk

 

Hjemmesiden vil forsøge at holde dig løbende orienteret om kredsmødet og valg på siden Valg 2021