OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde i kreds 5: To ben og fire hjul

På årets kredsmøde i kreds 5 stjal oplægget om afrikansk svinpest meget af opmærksomheden. Men der blev også tid til resten af dagsordenen, der dog ikke bød på de store overraskelser.

Tekst: Nils Holger Ellekilde

Mariann Chriel, chefkonsulent, dyrlæge fra DTU Veterinærinstituttet Afdelingen for Diagnostik & Beredskab, stjal på det nærmeste billedet fra alle kredsens agtværdige honoratiores og holdt et engageret indlæg omkring Afrikansk Svinepest, en sygdom, som kan være ødelæggende for hele den danske svineproduktion og den dermed forbundne milliard økonomi.

Sygdommens hurtige udbredelse indtil nu skyldes ikke, at smitten er blevet spredt fra gris til gris, det kan ikke nås, da grisene dør få dage efter, at de er blevet smittet og således ikke kan nå at bevæge sig over store afstande. Smitten spredes af grise på to ben og fire hjul, typisk når der bortkastes inficerede madvarer i naturen. Smitten spredes via lastvognschaufførernes bortkastede madpakke, fra jægernes tøj, som kan plettes af små dråber, når vi brækker et nyskudt vildsvin, og fra eksport af inficerede svinekødprodukter.

Smitten transporteres af os mennesker. Så brug skraldespanden, vask jagttøjet og kniven, og aktivér indersiden af hovedet, var budskabet fra Mariann Chriel. 

Møde efter dagsorden

Ellers fulgte mødet den fastlagte dagsorden og blev efter planen indledt af kredsformand Michael Brejnholm Søgaard, der som sin første handling bad forsamlingen rejse sig og mindes Danmarks Jægerforbunds protektor H.K.H. Prins Henrik med et minuts stilhed.

Michael Brejnholm Søgaard omtalte herefter de virkeligt mange og velbesøgte arrangementer i kredsens regi f. eks. kredsens deltagelse i den super vellykkede livsstilsmesse på Valdemars Slot, hvor der havde været mellem 20 - og 25.000 besøgende.

Han takkede især de mange frivillige i kredsen, som ikke bare ved livsstilsmessen, men også ved mange andre arrangementer, havde gjort et flot indsats. Fremadrettet deltager kredsen igen ved livsstilsmessen, som ligger fra 18 – 21 maj og ved den store jagtudstilling i Odense, som finder sted allerede fra 23 – 25 marts. Ved sidstnævnte vil der blive en hel hal med jagthunde og alt omkring hunden.

Michael Brejnholm Søgaard glædede sig over, at en fynsk jagtforening, Ejby Harndrup og Omegns Jagtforening, var blevet valgt til årets jagtforening, og omtalte derefter det veloverståede forbundsmesterskab i jagtsti, en jagtgudstjeneste i Langesø Skovkapel, og i det hele taget alle jagtforeningernes talrige arrangementer og opfordrede folk til at kaste et blik i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

Efter at kredsens økonomi var gennemgået, blev det meddelt, at syv ud af ti jægerråd havde peget på Georg Guldberg Jensen som medlem af hovedbestyrelsen, og kredsformand Michael Brejnholm Søgaard var på samme måde udpeget som suppleant.

Salen kvitterede med applaus.

Herefter blev ordet givet til formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, som var glad for at høre om det høje aktivitetsniveau i Kreds 5, og som derefter talte om sit hjertebarn, nemlig rekrutteringen af flere nye medlemmer og især de unge. Efterfølgende omtalte han de jagtetiske regler, herunder det uheldige i de mange plasticforladninger, som vi efterlader i naturen, om de nye udsætningsregler, om den nye jagtlov, hvor regulering flere steder er afløst af jagt, og om persondatalovens betydning for jagtforeningerne.

Georg Guldberg Jensen havde derefter et indlæg om Danmarks Jægerforbunds nye lederuddannelse, dens opbygning og især at den var gratis for deltagerne.