OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. november 2021

Vil du være HB-medlem for Kreds 5?

Til marts er der valg til Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse. Da Ejgil V. Jensen, som repræsenterer Kreds 5, har besluttet ikke at genopstille til hovedbestyrelsesposten, er det nu, du har mulighed for at melde dit kandidatur.

At arbejde i hovedbestyrelsen (HB) er både spændende og udfordrende. Som HB-medlem vil du på mange områder komme til at bidrage til god jagt i generationer. Du vil finde god støtte i og sparring med de andre HB-medlemmer, og du vil opleve, at jægerforbundets administration supporterer dig med alt fra faglig viden til praktisk hjælp.

Inden du melder dit kandidatur, er det vigtigt, du gør dig klart, at det vil kræve en god del tid at løfte opgaven, da der årligt er mindst er otte HB-møder, der primært afholdes uden for normal arbejdstid, ligesom du kan forvente at skulle deltage i udvalgsvalgsmøder, kredsmøder, mv. Bliver du valgt til Kreds 5's repræsentant i HB, så er din første opgave allerede en uge efter, hvor kredsen er repræsenteret på Jagt og Outdoor-messen i Odense.

Går du med et ønske om at stille op som kandidat til hovedbestyrelsen, skal du derfor melde dit kandidatur senest på et jægerrådsårsmøde. Selve valget til HB sker på kredsmødet i marts 2022. På kredsmødet er det kredsbestyrelsen, formændene for jægerrådene, aktivitetskoordinatorer og repræsentanter for jagtforeninger i kredsen, der kan stemme. Jagtforeningerne har en repræsentant for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

Kredsformanden er også på valg

I Kreds 5 skal der også vælges ny kredsformand på kredsmødet. Den nuværende kredsformand tog posten sidste år, men udtrykte allerede da, at det var midlertidigt, da hans bopæl på Ærø gør det vanskeligt at deltage i møder i kredsen.

Ønsker du at stille op til posten som kredsformand, skal du melde dit kandidatur skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, så der kan udsendes en oversigt over kandidater sammen med dagsordenen til mødet. Her er den første kandidat fundet, da Ejgil V. Jensen er blevet opfordret til at stille op, hvilket Ejgil med glæde har indvilliget i, da han fortsat gerne vil arbejde for kredsens medlemmer og bidrage til de mange spændende aktiviteter, der foregår i kredsen.

Få mere at vide

Kontakt Ejgil V. Jensen, HB-medlem, på tlf. 61 35 34 45 eller e-mail evj@fritid.tele.dk eller Thomas Albertsen, kredsformand, på e-mail kredsformand.kreds5@jaegerne.dk.