OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmødet i kreds 5 var en succes som aftenmøde

Spænding omkring valget af kredsformand samt suppleant til hovedbestyrelsen tiltrak sammen med det nye aftenmødeformat 30 procent flere medlemmer end sidste år.

Tekst: Marianne Andersen
Foto: Marianne Andersen

Kredsformand Georg Guldberg Jensen bød 111 stemmeberettigede medlemmer velkommen til årets kredsmøde i Ejby Hallerne. På opfordring blev kredsmødet afholdt som et aftenmøde, efter at sidste års kredsmøde var med det laveste deltagerantal i mange år. Årsagen hertil blev opgivet som værende et alt for langt dagsmøde, og mange havde følt det som tidsspilde.

Kredsbestyrelsen indstillede Poul Erik Nielsen som dirigent, og da stemmetællerne var udpeget, gav han ordet til kredsformanden for fremlæggelse af beretning.

Georg Guldberg Jensen fortalte, at kredsen har 109 jagtforeninger og et medlemstal på 8101, hvilket er en tilbagegang på 269 fra året før.

Omtalte kort de ni jægerrådsmøder, som både han og HB-medlem Kaj Refslund havde deltaget i. Kun 175 jægere var mødt frem, og det mente han ikke, man kan fortsætte med. Der skal ske noget nyt, hvis jægerrådene skal overleve. Han opfordrede samtidig jagtforeningerne til at sende materiale til kredsens webkoordinator, Torben Jensen. Han er ikke tankelæser, men skal have nogle input.

Endelig henstillede kredsformanden Jægerforbundet til at holde igen med søsætningen af nye projekter, så man fik nogle flere gennemført, inden de forsvandt i mørket.

Fagkoordinatorerne

De tilstedeværende havde modtaget koordinatorberetningerne inden kredsmødet.

Prøveleder Niels Chr. Johansen tilføjede dog, at kredsen, som noget nyt, i år vil afholde racedyst for alle jagthunderacer. Fyn har hidtil været det eneste sted i landet, hvor racedysten har været forbeholdt de stående jagthunde.

Claus Løkke bebudede sin afgang som kursuskoordinator. Der havde i kredsen været afholdt 21 kurser, hvoraf han kun var involveret i de to og mente derfor ikke, at hans funktion var berettiget.

Kredsbestyrelsen har hidtil selv udskiftet koordinatorer efter en demokratisk proces og fik også i år carte blanche til det.

Valg af kredsformand

Georg Guldberg Jensen var på valg til en fireårig periode. Da der ikke var andre kandidater, blev valget hurtigt overstået med applaus fra de tilstedeværende.

Valg af hovedbestyrelsessuppleant

To kandidater havde anmeldt deres kandidatur.

Den nuværende kredsformand Georg Guldberg Jensen samt formanden for Jægerråd Assens, Morten Asserbo.

Begge fik lejlighed til at præsentere sig, hvorefter man gik over til afstemningen.

Valget var klart og faldt ud til den nuværende kredsformands fordel med 78 stemmer mod Morten Asserbos 20. Tre stemmesedler var blanke, og 10 blev ikke afleveret.

Årets Jagtforening

I kredsen var fem jagtforeninger indstillet til Årets Jagtforening.

Alle de udpegede jagtforeninger havde forlods indsendt velbegrundede argumenter for deres ansøgning.  

Årets Jagtforening blev Svindinge Jagtforening. De går nu videre til landskonkurrencen, hvor vinderen bliver offentliggjort på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde.

Indkomne forslag

Ejby-Harndrup og Omegns Jagtforening havde indsendt følgende forslag, der blev uddybet af Kenneth Elkrog:

− Vil Jægerforbundet kæmpe for at bevare jægernes ret til at udøve jagt på ræv fra grav i al fremtid med enhver race af gravsøgende hunde?

Claus Lind besvarede spørgsmålet med ordene.

− Vi kæmper for gravjagten, og er i kontakt med specialklubberne. Desværre har vi ikke et flertal i folketinget, så vi kan ikke ændre noget for nuværende. Vi gør en indsat, for vi skal kunne drive jagt med gravsøgende hunde også i fremtiden.

Aftenens sidste indlæg kom fra Kaj Refslund, Claus Lind og Michael Stevns.  

Kredsformanden rundede aftenen af med at takke dirigenten og de tilstedeværende og ønskede alle en god hjemtur med den slutbemærkning, at også næste års kredsmøde ville være et aftenmøde.