Politiske målsætninger

Grundlaget for Danmarks Jægerforbunds arbejde er vedtægterne, vores natursyn og vores strategi. For en række konkrete politiske områder er der endvidere formuleret en målsætning, som udvalg, hovedbestyrelse og administration arbejder efter.

Nedenstående sager bliver løbende bearbejdet og prioriteret. Det er hovedbestyrelsen og udvalg, der løbende følger op på fremdriften i opgaverne, og hvilken prioritering de skal have. 

Udover de nævnte opgaver arbejdes der naturligvis med andre sager, og har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til den konkrete udvalgsformand, der er ansvarlig for området eller dit hovedbestyrelsesmedlem.

Du kan finde status på en række af de aktuelle sager her