Jagttidsrevision hvert
andet år

De overordnede mål for revision af jagttiderne er:

  • At revisionen bygger på faglighed
  • At arter, der kan bære en jagtlig udnyttelse, i udgangspunktet skal have en jagttid
  • At anerkende, at adaptiv forvaltning for nogle arter er vejen til en jagttid
  • At datagrundlaget for revisionen er validt, og hvor der arbejdes med de nødvendige tidshorisonter
  • At vi for relevante arter medvirker til at indsamle data, der kan supplere vildtudbyttestatistikken, så vi får større indsigt i den i nogle tilfælde meget ringe overensstemmelse mellem vildtudbytte og bestandstællinger, der kan være for givne arter
  • At der skal arbejdes på at ”konvertere” regulering til jagt, så jagt fortsat anerkendes som aktiv naturforvaltning
  • At jagttidsarbejdet skal også bruges til at fremhæve, at jagttid på arter medvirker til, at der er det fornødne fokus på at udbygge og forbedre levestedsforbedringer for specifikke art

Du kan læse mere om det aktuelle arbejde med jagttidsrevisioner her.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde i februar 2018.