Udsætning

Målsætning

Danmarks Jægerforbund arbejder for udsætning af fjervildt som en del af dansk jagtkultur. Og i den sammenhæng:

  1. At der altid anvendes opdrætsmetoder, der fremmer og stimulerer naturlig adfærd, og fjervildt produceres så lokalt som overhovedet muligt. Den danske bekendtgørelse om opdræt er ganske omfattende og praksisnært indrettet for at opdrætte nogle udsætningsklare fugle, der med udgangspunkt i et beriget miljø har haft mulighed for at udvikle deres naturlige instinkter og dermed sikre dem en ukompliceret overgang til det fri.
  2. At der ikke sker udsætning af agerhøns på terræner, hvor bestandene er over to par. pr. 100 ha i et område på mindst 400 ha.
  3. At udsætning af ænder sker på en måde, der ikke betyder ændringer af det omgivende miljø.
  4. At der sker eller er sket de nødvendige biotopforbedringer inden nogen form for udsætning og dermed fremme forståelsen for sammenhængen mellem terræn og bæreevne.
  5. At mindre udsætninger af fjervildt sker ved naturnære metoder – gerne ved brug af skrukhøns eller forældrefugle for prægning af naturlig adfærd, når det gælder hønsefugle.
  6. At udsætning af fasankyllinger så vidt muligt sker fra avlsfugle, der har været udsat for naturlig selektion og hvor danske fugle prioriteres.

Baggrund
Nye regler for udsætning er implementeret fra 1. januar 2018, med aftale om at forliget dækker otte år for fasaner og agerhøns og for ænder fem år med en drøftelse efter to år.

Du kan følge det aktuelle arbejde med udsætningsaftalen her.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde i februar 2018.