Danmarks Jægerforbunds våbenpolitik

Danmarks Jægerforbunds våbenpolitiske motto er trygt og enkelt. Det indebærer helt overordnet, at forbundet skal sikre, at den danske våbenlovgivning er udformet, så den giver tryghed for befolkningen og er så enkel som muligt for våbenbrugeren (eller jægeren).

Danmarks Jægerforbund arbejder for at sikre, at jagt udøves effektivt og i overensstemmelse med høje etiske standarder for at sikre befolkningens og dermed samfundets accept. Det er vigtigt, at jægere og frem for alt vores medlemmer har adgang til både velegnede våben og relevant tilbehør. Det forudsætter en våbenlovgivning med en rimelig balance mellem kontrol og frihed under ansvar.

  • Danmarks Jægerforbund skal derfor arbejde for:
    At varetage primært medlemmernes våbenpolitiske og -faglige interesser.
  • At våben, der anvendes til jagt, er egnede til formålet.
  • At der anvendes ammunition, der lever op til jægerforbundets krav til miljø, sikkerhed og effektivitet.
  • At våbenlovgivningen moderniseres og opdateres i henhold til den teknologiske udvikling, herunder om jagtredskaber skal være omfattet af våbenlovgivningen eller jagtlovgivningen.
  • At søge indflydelse på den danske våbenlovgivning gennem samarbejde med relevante myndigheder og interessenter på våbenområdet, herunder og især Danmarks Våbenhandlerforening og skytteorganisationer.
  • At udfordringer i den eksisterende våbenlovgivning følges op med konstruktive ændringsforslag, der både letter hverdagen for jægere, civile våbenejere/-brugere, erhvervsdrivende og myndighederne.
  • At våbenlovgivningen afspejler sig i den til enhver tid fremherskende danske jagtkultur.

Denne politik er vedtaget af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse den 11. juni 2021.

Læs mere om de aktuelle våbenpolitiske sager her.