Regulering (jagt vs. regulering)

Målsætning:

Forvaltning af de enkelte vildtarter skal ske ud fra fastsatte målsætninger, og hvor der er brug for deciderede reguleringer af bestanden, skal det i udgangspunktet ske ved fastsættelse af jagttider.

Regulering kan anvendes, når vildtet udgør et problem på steder eller i perioder, hvor jagt ikke kan ske i henhold til ”Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.”

Regulering skal foregå med et absolut minimum af administration og under betingelser, der giver reel mulighed for at udføre reguleringen.

Afsætning og anvendelse af regulerede arter skal betragtes som en samfundsopgave, og vildtet skal så vidt muligt anvendes.

Baggrund:

Helt grundlæggende ligger det vores medlemmer meget på sinde, at jagtloven gøres så  enkel som muligt, hvor regulering ses som et nødvendigt onde for at modvirke jagt.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde i februar 2018.