Undersøgelse af mink i naturen

Til et specialeprojekt vil Aalborg Universitet gerne modtage regulerede og trafikdræbte mink. Læs mere

Indsamling af harer til sundhedstjek og undersøgelse

Der er brug for jægernes hjælp til indsamling af trafikdræbte harer og harer nedlagt ved jagt. Læs mere

Gratis temaaftener om invasive rovpattedyr

Jægerforbundet og Miljøstyrelsen afholder i alt fem temaaftener rundt omkring i det jysk-fynske ultimo november. Det koster ikke noget at deltage, og alle er velkomne! Læs mere

Hold øje med GPS-mårhunde

Naturstyrelsen gør lige nu klar til at udsætte de såkaldte judasdyr på Tåsinge og Langeland. Så vær opmærksom og skån de mårhunde, der har gule halsbånd. Læs mere