OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. maj 2023

Hvis du ser en mårhund under bukkejagten

Mårhunden er et levende væsen, og uanset dens prædikat som invasiv art i Danmark skal regulering af arten foretages med respekt for individet.

Tekst: Jesper Kjær Illemann og Jacob Munkholm Jensen

Især de jyske jægere står i øjeblikket over for et dilemma: Dels er der et udtrykt ønske fra samfundet om at bekæmpe mårhunden, dels bør ingen lade et kuld hvalpe sulte ihjel i graven, fordi den diegivende tæve er blevet skudt. Det er vigtigt, at man som jæger forholder sig etisk fornuftigt til regulering af voksne mårhunde hen over sommeren, således at man ikke efterlader unger uden forældre. Skyder man et voksent dyr, er man moralsk og lovgivningsmæssigt forpligtet til at finde det afkom, der måtte være.

Jægerne har i høj grad taget en etisk forsvarlig tilgang til sig. Således har rigtig mange jægere fokus på at få nedlagt voksendyr op til ynglesæsonen, før hvalpene sættes. Dette fokus kommer de meget store udbyttetal i forkøbet, og man kunne måske driste sig til at sige, at den mårhund, der nu figurerer i vildtudbyttestatistikken, derfor udtrykker en langt større effekt af indsatsen, end hvad en nedlagt mårhund gjorde for nogle år siden.

Mårhund på bukkejagten

Når bukkejagten går ind den 16. maj, vil en del jyske jægere – men potentielt jo også fynboer – opleve at møde en mårhund. Typisk vil der være tale om voksne dyr, og rigtig mange af dem har i øjeblikket hvalpe liggende i en grav et eller andet sted i nærheden. De fleste tæver sætter nemlig hvalpe i starten af maj, og først omkring juni vil man opleve, at hvalpene er store nok til at begynde at strejfe omkring uden for graven.

Hannen passer hvalpene, mens tæven er ude at indtage meget føde for at kunne producere mælk nok. I nogle tilfælde kan patterne være så store, at de kan ses. Undlad da at skyde, og fokuser i stedet på fældefangst.

Det er vigtigt at sætte sig ind i den teknik, der skal anvendes i forbindelse med regulering af mårhund, før man handler. Sporadisk beskydning eller fangst af hvalpene vil hurtigt vække deres mistro til fælder, ligesom det kan få de voksne til at flytte kuldet. Derfor er det vigtigt at følge en strategi, som sikrer et stort udbytte med få anslag.

Enligt voksendyr er nok et forældredyr

Med undtagelse af ynglesæsonen færdes voksne mårhunde parvis. Møder man et enligt voksendyr i maj, juni og juli, er der højst sandsynligt tale om et forældredyr. Opret derfor en foderplads/fældeplads, og fortsæt fodringen, til hvalpene troligt kommer til stedet. Nu kan hvalpene fanges, og de voksne skydes uden at gå på kompromis med etiske hensyn.

Særligt på Fyn: Her findes formentlig kun enkeltindivider, og de kan derfor nedlægges uanset tidspunkt. Fungerende GPS-mærkede mårhunde vil være indsamlet fra maj til august. Derfor, ser man en mårhund halsbånd i den periode, kan den nedlægges, da der er tale om et dyr, man har mistet kontakt til – men ram ikke halsbåndet. Kontakt Naturstyrelsen for aflevering på tlf.: 25 40 85 70.