OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. marts 2023

Udfordringer med prisstigninger på SIM kort

Danmarks Jægerforbund er meget opmærksom på de udfordringer mange mårhundereguleringsjægere oplever i øjeblikket med prisstigninger i mobilabonnementer for fremsendelse af SMS og MMS, som er et led i indsatsen med bekæmpelse af invasive arter.

Tekst: Niels Søndergaard

Jægerforbundet er ved at få defineret behovet og få klarlagt mulige løsninger, så mårhundereguleringsjægernes brug af vildtkameraer, i indsatsen med bekæmpelse af invasive arter, kan ske med en mere rimelig udgift end den vi ser teleselskaberne, tilbyder for øjeblikket.

Det er afgørende for indsatsen med bekæmpelse af invasive arter, at vildtkameraerne sender aktuelle informationer om registreringer af de invasive arters aktiviteter, så der kan ske en rettidig og målrettet indsats. Samtidig er der ofte behov for, at vildtkameraerne fungerer i yderområder, hvor den mobile dækning kan være udfordret, og derfor skal der findes en holdbar løsning i alle områder. Endelig skal omkostningen til brugen af vildtkameraerne stå i rimeligt mål med det forhold, at mårhundereguleringsjægerne frivilligt løser en vigtig samfundsopgave for vores fælles natur. Bekæmpelsen af invasive arter er et væsentligt led i at styrke biodiversiteten, og det er en indsats jægerne er meget optaget af for at sikre vores fælles natur og ikke mindst grundlaget for god jagt i generationer.

Den vigtige og frivillige indsats, som mårhundereguleringsjægerne løser, er i forvejen forbundet med udgifter til f.eks. kørselsudgifter til at tilse fælder, opbygge og vedligeholde baitpladser samt udstyr til effektiv bekæmpelse, når det er mørkt. Vi skal derfor gøre alt hvad vi kan i bestræbelserne på, at bekæmpelsen sker så effektivt som overhovedet muligt.

Hvis ikke mårhundereguleringsjægerne har mulighed for at anvende velfungerende og økonomisk overkommelige SIM kort i vildtkameraerne i indsatsen, så går det ud over effektiviteten i bekæmpelsen af invasive arter.