Offentliggjort den: 10. juli 2023

Vær OBS på mink og mårhundehvalpe

Det er lige nu tid til at være opmærksom på mårhundens hvalpe, der er begyndt at bevæge sig ud i terrænet.

Tekst: Jesper Kjær Illemann
Foto: Peter Staunsbjerg

Den næste halvanden måned er det ultimative tidspunkt for fangst af mårhundehvalpene, før de opbygger forsigtighed over for fælderne og derefter skal nedlægges på baitpladser eller i grav. Du kan finde information om fremgangsmåden i jægerforbundets folder om praktisk regulering af mårhund og vaskebjørn.

Mange jægere har lagt et stort arbejde i regulering af mårhund, hvilket har bragt os i en fremtrædende rolle, når det kommer til indsatsen over for invasive rovpattedyr i den danske natur. For andet år i træk viser Vildtudbyttestatistikken en nedgang i antallet af nedlagte mårhunde, og demonstrerer dermed at jægernes indsats, og ikke mindst, adgang til de rette værktøjer, sikrer at Danmark lever op til EU's forordning om invasive arter. Det er et tungt skulderklap til de mange jægere, der har gjort regulering af mårhund til et af omdrejningspunkterne i deres naturinteresse og terrænpleje. Men, også til de mange jægere, der har indarbejdet opmærksomheden i deres paroler, opmærksomhed på sportegn når de færdes i naturen og vilje til at hjælpe hinanden og samarbejde over skel.

Minken er her stadig

Mårhunden skal dog ikke løbe med al opmærksomheden alene. Minkene nedlægges der også færre af. Forventeligt som resultat af en nedadgående bestand i det meste af Danmark. De ekstraordinære omstændigheder for mink-erhvervet spiller formentlig en rolle i forhold til udslip af yderligere mink, men mange jægere har desuden involveret sig i en målrettet regulering af mink. Minken er som bekendt territoriehævdende, hvilket betyder, at man har gode kort på hånden, når man skal have udryddet en lokal bestand. Desuden er de nysgerrige og derfor relativt lette at fange i fælder året rundt.

Idet udbyttet af mink i jagtsæson 2020/21 ser ud til at være halveret ift. året før, og seneste sæson også viser et mindre fald, er det også værd at sende en venlig tanke til de jægere, der ubemærket leverer en god indsats rundt omkring i lokalmiljøerne. Har man adgang til regulering ved vandløb, søer eller strand, er et oplagt at afsøge området for mink ved opstilling af enkelte fælder. Minken træffes sporadisk i de fleste egne af landet, mens nogle lokalområder, som f.eks. Stævns Klint, ”oversvømmes” af mink.

Knæk og bræk!