OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2021

Landbrugsudspil redder ikke trængte arter

Det blev klimaet, der stjal opmærksomheden, da regeringen i dag fremlagde sin landbrugspakke. Biodiversitetskrisen blev der ikke talt meget om. Et magert udspil, mener Danmarks Jægerforbund.

Foto: Niels Søndergaard

Regeringens landbrugsudspil har kun få udstrakte hænder til de trængte arter i landbrugslandet, og meget afhænger af, hvordan det beskedne basiskrav om 3 procent dyrkningsfrie arealer implementeres samt udformningen af de såkaldte Eco-schemes. Det siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund:

- Det er yderst vigtigt, at basiskravet om udtagning ikke kan erstattes af alternative virkemidler som f.eks. efterafgrøder eller lovpligtige vandløbsbræmmer og beskyttede fortidsminder, som vi så det med miljøfokusområderne i den sidste reform. De supplerende Eco-schemes bør udformes således, at den enkelte landbruger skal lave indsatser, der både tilgodeser klima, miljø og biodiversitet i landbrugslandet for at få udbetalt den fulde landbrugsstøtte, slår Claus Lind Christensen fast.

Positivt med fokus på vandmiljøet
Derudover opfordrer Claus Lind Christensen til, at der i regeringens landbrugsudspil tænkes i dyrkningsformer som Conservation Agriculture, der med henvisning til en rapport fra Aarhus universitet i oktober 2020 både leverer på klimamål og biodiversitet.

Claus Lind Christensen glæder sig over regeringens fortsatte fokus på vandmiljøet, som i høj grad gavner den marine biodiversitet, men opfordrer samtidig til, at virkemidlerne i den målrettede regulering også bør levere på biodiversitet i landbrugslandet.

Gør noget for biodiversiteten
Jægerforbundet opfordrer partierne, som bliver indbudt til forhandlingerne om landbrugspakken, at de ikke glemmer biodiversitetskrisen i landbrugslandet.

- Det er vigtigt, at partierne holder sig for øje, at naturen i landbrugslandet bliver sund igen. Den danske fødevareproduktion er først ægte bæredygtigt, når der er plads til landbrugslandets fugle, dyr, insekter og planter. Kort og godt – naturens fødekæder i landbrugslandet skal fungere.

Danmarks Jægerforbund sendte tidligere på året sammen med DOF og Danmarks Biavlerforening et åbent brev til Regeringen med en opfordring om at indtænke biodiversiteten og landbrugslandets trængte arter i landbrugsudspillet.