OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. oktober 2022

Behov for vildtvenlige høstmetoder

DJ, DN, Dyrenes Beskyttelse og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om et opråb til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Budskabet er klart: Der skal findes løsninger, som nedbringer antallet af høstdrab i Danmark.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Carsten Riis Olesen

Hvert år går et større antal dyr til i forbindelse med især forårets grønthøst. Derfor vil Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dyrenes Beskyttelse og Landbrug & Fødevarer endnu en gang i fællesskab sætte fokus på området og opfordre til, at man fra politisk side afsætter de nødvendige ressourcer til at finde holdbare og praktisk anvendelige løsninger.

I sidste uge sendte de fire organisationer et fælles åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, hvori problemet italesættes. Problemet med høstdrab er ikke ligefrem nyt, og faktisk er det noget, der dukker op hvert eneste år. Både Danmarks Jægerforbund og de øvrige organisationer bag brevet har gentagne gange peget på behovet for handling, der kan være med til at mindske mængden af høstdrab. Det er ofte harekillinger og rålam, der kommer til skade eller omkommer ved kontakt med høstmaskinerne, men problemet berører også jordrugende fugle, padder, krybdyr og smågnavere.

"Vores organisationer er enige om, at der er tale om et væsentligt etisk og dyreværnsmæssigt problem, som formodentlig for nogle arter kan betyde en negativ påvirkning af bestandenes størrelse. Vi er også enige om, at det er en fælles opgave at finde løsninger, der kan give bedre muligheder for at minimere omfanget af skadede og dræbte dyr," hedder det blandt andet i brevet, som blev sendt afsted den 3. oktober.

Det er i sidste ende landmændene, som driver jorden, der har ansvaret for at udmønte løsninger i praksis, og der er et behov for at igangsætte en konkret afprøvning og videreudvikling af løsningsmuligheder, der er forenelige med moderne landbrugsdrift. Organisationerne opfordrer derfor til, at Miljø- og Fødevareudvalget vil drøfte problemstillingen og være med til at sikre, at der findes de nødvendige ressourcer til at sikre en fremtidig indsats for sikre vildtvenlige høstmetoder.