Spændende aften med markdrift og vildtpleje

Tilhørerne fik noget for pengene – og så var det gratis. Der kom både jægere, landmænd og dem, der er begge dele, da DJ, DLF og Klitgaard Agro A/S inviterede på markvandring. Læs mere

Regulering af ræv, husskade og krage i februar

I februar er det muligt at regulere blandt andet ræv. Regulering skal foregå efter jagtlovens almindelige regler, dog med enkelte undtagelser. Læs mere

Behov for vildtvenlige høstmetoder

DJ, DN, Dyrenes Beskyttelse og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om et opråb til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Læs mere

Landbrug med føde og plads til markens vildt

Småvildt og småkravl har gode levevilkår på Klitgaards marker, der drives med tanke på jordens struktur, bestøvende insekter, regnorme, harer, agerhøns og hjortevildt. Læs mere