Regulering af rævehvalpe

Et ofte stillet spørgsmål handler om mulighederne for regulering af ræv. I sommerhalvåret, er der mulighed for regulering af rævehvalpe. Læs mere

Opsæt skræmmemidler inden høslet - det virker!

Her på Kalø opsættes der hvert år skræmmemidler inden første høslet, dette har vi erfaringer med har en super god effekt. Dette bør gøres da mange af lammene i denne periode stadig er så små, at de vil trykke når maskinen nærmer sig, i stedet for at springe, hvilket så resulterer i at lammene der trykker i græsset, bliver klippet. Læs mere

Danmark kan få 100.000 hektar natur helt gratis

Der er efter Jægerforbundets opfattelse ingen tvivl om, at Landbrug & Fødevarer og de danske landmænd er enige i, at naturen i det opdyrkede land lider og derfor har brug for en håndsrækning af de store. Læs mere

Jordfordeling må ikke gå ud over naturen i landbrugslandet

Et af de helt store emner på årets Naturmøde er multifunktionel jordfordeling. En debat om dette emne får jægerforbundets formand til at understrege, at denne metode dels ikke må gå ud over naturen i landbrugslandet, dels skal forankres lokalt. Læs mere