Forvaltningsplan mod invasive rovpattedyr klar

Grænseovervågning, natsigte, fælder og GPS-halsbånd er nogle af midlerne i Miljøstyrelsens nye og længe ventede forvaltningsplan. DJ hilser planen velkommen. Læs mere

Coronavirus og tællinger - nyt fra Markvildtindsatsen

Pas godt på andre og jer selv når der tælles vildt. Læs mere om dette i denne forårshilsen fra Markvildtteamet. Læs mere

Landmænd elsker faunastriber!

Faunastriberne spreder sig som ringe i vandet. Det gode initiativ der startede i det vestjyske spreder sig hurtigt til flere og flere landbrugsforeninger. Læs mere

Usaglig kritik fra DOF

DOF blæser til angreb på udsætning af ænder og fasan med usaglige argumenter, og på et tidspunkt hvor der er indgået et forlig om udsætning af fjervildt i Vildtforvaltningsrådet. Læs mere