Offentliggjort den: 19. marts 2024

DJ protesterer mod EU forslag

Danmarks Jægerforbund tager skarpt afstand fra EU-kommissionens forslag om tilbagerulning af de grønne betingelser for landbrugsstøtten. Især, at kommissionen planlægger at droppe GLM8 kravet om at udtage 4% af omdriftsjorden, er helt håbløst.

Tekst: Carsten Riis Høeg
Foto: Jan Skriver

EU-kommissionen bøjer sig for presset fra landbruget i Europa, og tilsidesætter dermed fuldstændig både videnskaben og den demokratiske proces ved at rulle betingelserne for landbrugsstøtten tilbage. Det får alvorlige konsekvenser for en i forvejen hårdt presset bestand af markvildt, netop som der med kravet om at braklægge 4 % af omdriftsjordene var skabt et spædt håb for, at kommende generationer kunne opleve en opblomstring af markvildt som f.eks. agerhøne, vibe, lærke m.m.

”Der er ikke sket forbedringer gennem de frivillige ordninger, vi har prøvet i de sidste årtier, derfor er det bydende nødvendigt med minimumskrav fra EU. Det ansvar er EU-kommissionen nu løbet fra”, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Danmarks Jægerforbund opfordrer på det kraftigste EU-parlamentet og rådet til at afvise kommissionens planer om en tilbagerulning, som strider mod al videnskab på området, og som også strider imod EU´s egne regler, da der ikke er foretaget en konsekvensvurdering af tilbagerulningen.

”Den slingrekurs som EU-kommissionen her viser, er hverken til gavn for landbruget eller naturen. Alle taber med denne beslutning, og den største taber af alle er markvildtet, som snart ikke har nogle levesteder tilbage”, slutter Claus Lind Christensen.