OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. februar 2023

Regulering af ræv, husskade og krage i februar

I februar er det muligt at regulere blandt andet ræv. Regulering skal som udgangspunkt foregå efter jagtlovens almindelige regler, dog med enkelte undtagelser.

Tekst: Niels Henrik Simonsen
Foto: Thomas Iversen

I egne, hvor ræve forvolder skade på den øvrige fauna, må disse reguleres i februar måned. Reguleringen kræver ingen tilladelse, og den må ske med både skydevåben og fælder (men ikke med bue). Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for opstilling af fælder. Således er det kun på biotopplan-ejendomme, at fælder må anvendes ude i terrænet. Fælder må bruges hele døgnet, og regulering med skydevåben må ske fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.

Man vurderer selv, om der er behov for regulering, og selve reguleringen kan foregå på samme måde, som hvis der havde været tale om jagt, dvs. at rævene må skydes med både hagl og riffel. Rævene må skydes fra grav under anvendelse af gravsøgende hunde samt fra skydestiger og -tårne med både riflede våben og haglvåben.

I egne hvor krager og husskader forvolder skade på markafgrøder eller den øvrige fauna, kan man søge tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af disse i perioden 1. februar – 15. april. Der kan gives tilladelse til regulering med både skydevåben og fælder. Fælder må bruges hele døgnet, og regulering med skydevåben må ske fra 1 time før solopgang til solnedgang. Der kan gives tilladelse til anvendelse af både kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.

Regulering skal som udgangspunkt foregå efter jagtlovens almindelige regler, dog med enkelte undtagelser. Det er altid ejeren af et areal, som afgør, om der skal reguleres, og en jagtlejer må kun foretage regulering efter særlig aftale med ejeren. Jagtlovens arealkrav og forbuddet mod afgivelse af skud nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger, samt forbuddet mod haglnedfald på anden persons bolig, gårdsplads og have gælder ikke ved regulering.