OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. marts 2021

Åbent brev: Glem ikke marknaturen i landbrugspakken

Det handler ikke kun om klimahensyn, men ikke mindst om marknaturen med dens potentiale for biodiversitet. Det er budskabet. DJ, DOF og biavlerne går sammen i åbent brev til ministre og folketing, som lige nu er i forhandlinger om den kommende landbrugspakke.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Jægerforbundet, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Biavlerforening råber vagt i gevær i et fælles åbent brev, stilet til fødevareminister Rasmus Prehn, miljøminister Lea Wermelin og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Brevet, som er offentliggjort i dag, stiller skarpt på marknaturen i den landbrugspakke, der lige nu er til forhandling.

"Vi står som bekendt over for to omfattende kriser, nemlig både en klima- og en biodiversitetskrise. Og fra vore tre foreningers side kan vi ikke understrege tydeligt nok, hvor vigtigt det er at samtænke løsningerne på de to kriser, herunder for alt i verden sikre, at løsningen på den ene ikke blot gør den anden værre et vise versa," hedder det blandt andet i brevet, som også opremser tre konkrete opfordringer til regeringen og Folketinget:

  • At det gøres til en norm for god landbrugs- og miljømæssig skik, at mindst 10 pct. af den enkelte ejendom fremstår med udyrkede landskabselementer, f.eks. braklagte arealer, mv.
  • At der på den enkelte ejendom udtages minimum 5 pct. af omdriftsarealet til brak eller andre lysåbne levesteder
  • At de supplerende tilskud til landbruget målrettes efter en kvalificeret plan mod de arter, der i dag notorisk går tilbage som følge af intensiveringen

"Regeringen og Folketinget har nu en enestående chance for at bringe disse dramatiske fald i bestandene blandt landbrugslandets fugle-, insekt- og vildtarter til ophør, og faktisk at vende disse fald til fremgang (...) Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at regeringen og Folketinget går på to ben i arbejdet med landbrugspakken og på én og samme tid sikrer såvel klima som biodiversitet, herunder også marknaturen. Ved at udnytte mulighederne i den nye CAP, herunder at gøre naturhensyn til en betingelse for landbrugsstøtte, kan indsatsen tilmed ske udgiftsneutralt for såvel staten som landbruget, der kan opretholde støtten på arealer, det ikke kan betale sig at dyrke – også selv om de lades udyrkede," hedder det videre i henvendelsen.

Det åbne brev slutter med en opfordring til at gøre brug af de tre foreninger, som meget gerne stiller op med forslag til konkrete tiltag til fremme af kvaliteten i marknaturen.