OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2020

DJ og styrelse i dialog om aflyst jagttegnsundervisning

Uvisheden breder sig efter at mange frivillige jagtprøver nu er blevet aflyst. Men jægerforbundet er i dialog med Miljøstyrelsen (MST), og der samarbejdes konstruktivt på at finde fornuftige løsninger for alle.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Flere steder i landet forårsager coronavirus i øjeblikket aflysninger af frivillige jagtprøver, som aspiranter kan tilmelde sig for at teste deres parathed før den obligatoriske jagtprøve. Samtidig aflyses også jagttegnsundervisningen i stor stil, samtidig med at flugtskydebanerne lukker ned.

Det er alt sammen noget, der naturligt nok skaber bekymring hos landets mange jagttegnsaspiranter, som forventer at gå til jagtprøve i foråret.

Med de mange aflysninger i marts måned, ventes der et ekstra pres på både skydebaner og tilmelding til frivillige jagtprøver, når de genåbner – forhåbentlig til april. Mange aspiranter vil føle, at de ikke har modtaget tilstrækkelig undervisning i perioden op til den endelige prøve.

Men der er hjælp at hente.

Mulighed for at understøtte undervisningen

- Danmarks Jægerforbund gør alt for at hjælpe landets jagttegnsaspiranter og jagttegnskursuslærere, understreger formand Claus Lind Christensen.

Han suppleres af Jes Mikkelsen, gruppeleder for uddannelse i Danmarks Jægerforbund:

- Lige nu ser vi på tekniske muligheder for at understøtte den teoretiske undervisning ude hos jagttegnskursuslærerne, som i disse dage er aflyst. Vi vil også gå i dialog med landets skydebaner for at sikre plads til praktisk undervisning af aspiranterne, så snart banerne åbner igen.

Jes Mikkelsen kan fortælle, at jægerforbundet i øjeblikket er i tæt og konstruktiv dialog med Miljøstyrelsen. Her kan man bekræfte, at de mange aflysninger pga. coronavirus kan få konsekvenser for afholdelsen af de obligatoriske jagtprøver.

- Miljøstyrelsen fortæller også, at aspiranter på baggrund af de forestående ændringer i bekendtgørelsen om jagttegn kan forvente automatisk at blive overflyttet til efterårets jagtprøver, uden at det skal ’koste’ spildte forsøg ved jagtprøven, uddyber Jes Mikkelsen.

Åben for at oprette flere jagtprøver

Hvis en aspirant af årsager, som knytter sig til coronavirus, bliver forhindret i prøveaflæggelse, vil overgangsreglerne forventeligt træde i kraft og aspiranten overføres automatisk til efterårets jagtprøver.

Oplysningerne fra Miljøstyrelsen opdateres løbende, og jægerforbundet vil løbende sørge for at videreformidle disse. Indtil videre fastholdes datoen for opstart af de obligatoriske jagtprøver på den 15. april, og Miljøstyrelsen melder, at man vil strække sig langt i bestræbelserne på at gennemføre jagtprøverne. Der vil dog ikke blive slækket på kravene til undervisningen. Hvilket Danmarks Jægerforbund bifalder. Til gengæld kan det komme på tale at oprette flere jagtprøver i slutningen af prøvesæsonen, hvis det er muligt. Om nødvendigt vil Styrelsen også se på muligheden for at afholde flere jagtprøver i efteråret.

Danmarks Jægerforbund vil holde aspiranter og jagttegnskursuslærere opdateret på scenarier for prøveafholdelse. Har du spørgsmål eller løsningsmodeller, så kontakt Jes Mikkelsen på mail jsm@jaegerne.dk.


Danmarks Jægerforbund kæmper jagtens sag i Danmark. Som medlem nyder du godt af en lang række fordele - bl.a. modtager du hver måned magasinet Jæger direkte i din postkasse, samt har mulighed for at læse det online. Du får også adgang til alle features i vores app.

Bliv medlem, klik her