OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. november 2019

Pleje af levende hegn giver flere agerhøns

Meget tyder på, at agerhøns fravælger områder med mange høje læhegn og småskove med mange høje træer og buske, og de få par, som findes i de områder, har meget dårlige chancer for at overleve og ringe reproduktion. Hvilket formentligt skyldes en øget risiko for prædation.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen
Foto: Danmarks Jægerforbund & Rasmus Ahlmann Nielsen

Derfor giver det rigtig god mening at pleje sine levende hegn og remisser, så de kan holdes tætte ved jorden, så der skabes den optimale ly og dækning, desuden skabes der samtidigt afstand til høje træer og buske, hvor krager og rovfugle har gode muligheder, for at holde udkig efter byttedyr som agerhønen og dens kyllinger.

I Ballum Markvildtlav har Tonny Lønne, som er lodsejer, i en årrække, været igennem en del levende hegn, som har fået en tur med motorsaven, og dette med et fantastisk resultat. I år var ingen undtagelse, og ved det ene af hegnene, på 250 meter, viste resultatet sig for alvor. Omkring dette hegn plejer der efter Tonnys eget udsagn at være et enkelt par med et mindre kuld kyllinger, men efter hegnet blev plejet her i vinteren 2018/19 er der kommet ikke mindre end 3 kuld på vingerne ved og omkring dette levende hegn – en flok på 21, en på 13 og en på 7. Hegnet er nu døbt Opdrætter-hegnet.

Plejen af det levende hegn kan selvfølgelig ikke alene gøre det. Ved dette hegn var der i forvejen nogle elementer, som brede ”lodne” grøftekanter og markskel samt en grusvej, der kan være med til at opfylde agerhønsenes krav til et egnet levested. Da hegnet så blev plejet, blev agerhønsenes krav opfyldt og de kvitterede allerede samme sæson.