OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. november 2019

Brug kun økologiske frø, på økologiske ejendomme

Man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at fodre vildtet eller at etablere vildtstriber/-agere på økologiske ejendomme, så gælder økologireglerne ikke kun på markerne i omdrift, men også levende hegn, remisser, søer, markskel osv. da disse vil opfattes som en del af den økologiske bedrift.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen
Foto: Rasmus Ahlmann Nielsen

Når vi snakker fodring af vildtet, så skal man være opmærksom på, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til hverken at udbringe eller opbevare ikke-økologisk foder, dette gælder altså også udbringning og opbevaring af foder til vildtet.

Vil man etablere vildtstriber/-agere, hvad enten om det er på støtteberettigede produktionsarealer eller i remisser el.lign på en økologisk bedrift, så skal frømaterialet som anvendes være økologisk. Der er dog mulighed for dispensation, til at anvende ikke-økologisk frømateriale, hvis der ikke findes nogle økologiske frø af den givne art på markedet. For at undersøge hvorvidt der findes økologisk materiale eller ej, så kan man søge disse oplysninger på den økologiske frødatabase – link herunder.     

Indgang til den økologiske frødatabase - https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/den-oekologiske-froedatabase/froedatabase-jordbrug/#c8732

Har man spørgsmål som jagtlejer eller lodsejer ifht. fodring af vildtet eller etablering af vildtstriber/-agere på økologiske bedrifter så tag fat i den tilknyttede landbrugskonsulent, så man ikke utilsigtet kommer til at overtræde den gældende lovgivning på området.