OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2018

Europas markvildt på retræte

Europas lande har alle noget til fælles. Desværre er det ikke en glædelig historie om vækst og velstand, men en massiv tilbagegang for de arter der knytter sig til landbrugslandet.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen
Foto: Morten Sinding Jensen

Europas lande har alle noget til fælles. Desværre er det ikke en glædelig historie om vækst og velstand, men en massiv tilbagegang for de arter der knytter sig til landbrugslandet.

Mandag i den forgangne uge deltog jeg i et arbejdsgruppemøde i regi af FACE (den europæiske sammenslutning af jagt organisationer). Arbejdsgruppen har til opgave at afdække hvilken påvirkning den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP), har på jagt og biodiversitet i Europa. Ligeledes skal arbejdsgruppen komme med forslag til en fælles agenda for et samlet politisk indspil fra FACE, til den forestående revision af landbrugspolitikken i EU.

Ikke kun i Danmark har den fælles europæiske landbrugspolitik sat sit tydelige aftryk på landbrugets hastige udvikling. Over hele Europa ses en tiltagende specialisering og intensivering af landbrugsdriften, hvilket har resulteret i kraftig nedgang og forringelse af agerlandsarternes levesteder. En udvikling som også kommer til udslag når agerlandsarterne tælles i mandtal.

Den fælles europæiske landbrugs politik bærer et stort ansvar for denne udvikling, da den via sine betingelser for støtteberettigede arealer skaber en incitamentsstruktur til at rydde udyrkede landskabselementer, og gøre dem til intensivt dyrket landbrugsareal.

FACE der repræsenterer syv millioner jægere i Europa, er meget opsatte på at nedgangen for agerlandsarterne skal vendes. Derfor var temaet for tirsdagens medlemsmøde netop den fælleseuropæiske landbrugspolitiks indflydelse på jagten og agerlandsarternes bevarelse. Jeg fik ligesom fire andre arbejdsgruppe medlemmer lejlighed til at holde oplæg for forsamlingen om, hvorledes CAP påvirker jagten og agerlandsarterne i netop vores hjemland. Samt at præsentere Danmarks Jægerforbunds overordnede ønsker til den kommende CAP 2020.