OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juli 2017

Vildtforvaltere på besøg i Ingstrup Sø markvildtlav

I løbet af juni måned, besøgte Danmarks Jægerforbunds vildtforvalter-elever Ingstrup Sø markvildtlav.

Tekst: Lene Midtgaard

Formålet med besøget var at give eleverne et indblik i hvordan der arbejdes i landets markvildtlav. Kurt Thomsen, som er kontaktperson i markvildtlavet fortalte beredvilligt om markvildtlavets arbejde med at forbedre levesteder for agerhøns og harer.

I markvildtlavet, som har eksisteret siden 2013, arbejder man med at forøge variationen i landskabet med blandt andet at tilføre en masse soleksponerede arealer, i form af slåede spor, som både giver føde til harer mens også gode muligheder for sol og varme til andre af agerlandets dyr.

Vildtforvalterne, som er i gang med den 10 måneder lange vildtforvalteruddannelse hos Danmarks Jægerforbund, har for de flestes vedkommende en baggrund som skyttelever, men der er også både skov- og landskabsingeniører, en enkelt forstkandidat samt en jordbrugsbachelor på holdet.

Tak til Rune Solnæs og Jesper Pedersen for lån af billeder.

Foto: Rune Solnæs, VFU 2017