Vildtforvaltere på besøg i Ingstrup Sø markvildtlav

I løbet af juni måned, besøgte Danmarks Jægerforbunds vildtforvalter-elever Ingstrup Sø markvildtlav.

Skrevet af: Lene Midtgaard, 10. juli 2017

Formålet med besøget var at give eleverne et indblik i hvordan der arbejdes i landets markvildtlav. Kurt Thomsen, som er kontaktperson i markvildtlavet fortalte beredvilligt om markvildtlavets arbejde med at forbedre levesteder for agerhøns og harer.

I markvildtlavet, som har eksisteret siden 2013, arbejder man med at forøge variationen i landskabet med blandt andet at tilføre en masse soleksponerede arealer, i form af slåede spor, som både giver føde til harer mens også gode muligheder for sol og varme til andre af agerlandets dyr.

Vildtforvalterne, som er i gang med den 10 måneder lange vildtforvalteruddannelse hos Danmarks Jægerforbund, har for de flestes vedkommende en baggrund som skyttelever, men der er også både skov- og landskabsingeniører, en enkelt forstkandidat samt en jordbrugsbachelor på holdet.

Tak til Rune Solnæs og Jesper Pedersen for lån af billeder.

Foto af: Rune Solnæs, VFU 2017