OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. august 2017

Se min vildtstribe

I sidste måneds nyhedsbrev, opfordrede vi interesserede til at sende et billede af deres vildtstribe. Tanken bag opfordringen var at dele ideer til inspiration. Opfordringen til at vise et billede af en vildtstribe, blev taget rigtigt godt imod, og vi vil her bringe så mange af de tilsendte billeder som muligt.

Tekst: Lene Midtgaard

Arealer med urørt vegetation, fungerer ganske glimrende som en vildtstribe. Disse tiltag kan både fungere som redebiotoper og til fødesøgning. Blomstrende urter vil tiltrække insekter, som er attraktiv føde for blandt andet hønsefuglenes kyllinger.

Et slået spor vil ofte blive taget rigtigt godt imod af vildtet. Her kan harer og hjortevildt finde friske grønne skud og alle vildtarter vil kunne nyde solen og blive tørre efter regnskyl eller morgendug. Et slået spor, kan sagtens etableres med diverse græsser og evt. kløver, men kan også være den naturlige vegetation som slås.

Vildstriber forbindes ofte med en udsået vildtafgrgøde, og markedet er fuld af forskellige blandinger. Man kan også sagtens blande sin egen blanding af hvad man har på lager. Det kan dog anbefales, at gøre sig nogle tanker om hvilket behov, man ønsker vildtstriben skal dække. Nogle gange vil en mere lysåben afgrøde være at foretrække frem for en tæt, og vice versa.

Hvis man har mulighed for at placere flere vildttiltag ved siden af hinanden, kan man tilgodese flere af vildtets behov. Igen er der mange måde at gøre det på, og den ene er ikke nødvendigvis mere rigtig end den anden.

Vi vil gerne sige mange tak, til alle som har bidraget med billeder og erfaringer. Der blev desværre ikke plads til alle billeder, men ovenstående er et repræsentativt udvalg af de modtagne billeder.