OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juli 2017

Pas på det du har - markvandring i Tingsted markvildtlav

I år lagde Jakob Tolstrup fra Tingsted markvildtlav, arealer til en markvandring for de bornholmske markvildtlav. Aftenens overskrift var at man skal udnytte de eksisterende elementer i terrænet, og i de tilfælde det er nødvendigt, forsøge at forbedre dem.

Tekst: Lene Midtgaard

Tingsted markvildtlav er kendetegnet ved, at være det mest agerhønserige markvildtlav på Bornholm. Som udenforstående kan det måske synes mærkeligt, for det er ikke vildtstriber i store mængder der præger markvildtlavets arealer.

Det som man derimod lægger mærke til, hvis man kigger lidt længere, er dels de mange markveje som gennemskærer markvildtlavet, samt flere gamle og velfungerende græsklædte markskel. Og så er der noget som potentielt kan dele vandene – ukrudt.

Ikke ukrudt forstået på den måde at markerne er fyldt med ukrudt, men hjørner hvor det af den ene eller anden årsag ikke er attraktivt at dyrke, hvor den naturlige vegetation kan får lov til at udvikle sig. Dette har i samspil med de andre terrænelementer, samt en stribe med reduceret udsædsmængde i vårbygmarkene langs med markvejene, dannet grundlaget for flere vilde kuld af både agerhøns og fasaner.

Foto: Lene Midtgaard