OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. december 2017

Lav en baitplads til mårhunde

Én af de meget effektive metoder til bekæmpelse af mårhund er oprettelse af såkaldte baitpladser, hvor der fodres for at lokke mårhunden til.

Tekst: Karl Åge Dalbæk Andersen

Inden man går i gang med oprettelsen er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser da mårhunde kan være følsomme overfor ændringer på pladsen. Derfor anbefaler vi at lave pladsen på én gang. Overvej derfor følgende:

  •  Vil jeg bruge lys på selve foderpladsen?
  • Skal der opstilles en fælde på foderpladsen?

Når disse overvejelser er gjort kan man begynde at se sig om efter et sted at oprette pladsen. Forsøg at finde områder hvor mårhundene færdes; gode steder er langs vandløb hvor der er buske, tagrør el.lign., det kan også være i skov hvor der findes veksler eventuelt hvor flere veksler mødes, det kan også være ved diger hvor der er overkørsler, eller også ved skovbryn.

Ved oprettelse af baitplads, tænk over muligheden for de kan skydes fra stige eller tårn. Tag hér hensyn til fremherskende vindretning, eller placér 2 stiger. Det er også utroligt vigtigt at tænke på sikkert kuglefang, da det ikke kan erkendes når mørket falder på. Placeres maddingen lidt ude i det åbne kan det naturlige lys udnyttes og du har nemmere ved at erkende mårhunden når den indfinder sig på pladsen.

Baitpladsen placeres altid i nærheden af buske eller anden vegetation hvor mårhunden kan komme fra, og hvor der eventuelt kan skjules en fælde. Fælden placeres tæt på baitpladsen ca. 3-5 m. Det er vigtigt at baitpladsen ikke løber tør for madding, så sørg for at lægge frisk foder hver 2-4 dag. Der fodres med rådyrmaver, slagteaffald, ænder, fasaner eller andre ådsler, ost, hundepiller. Det kan være en god idé at slæbe maddingen rundt i området for at afsætte fært.

På selve baitpladsen vendes græstørvene i en firkant på ca. 2 kvadratmeter, derefter graves et hul i midten ca. 40-50 cm dybt til bait.  Bank en pæl i jorden som du kan tøjre baiten til og dæk med et tyndt lag jord for at forlænge holdbarheden. Det er også en god idé at slå vegetationen i et område omkring pladsen for at forbedre muligheden for, dels at se mårhunden, men også for at det er muligt at afgive et forsvarligt skud.

Til sidst opsættes et vildtkamera 3-4 meter fra baiten i 1½ meters højde. Lad kameraet pege mod nord for at undgå utilsigtede billeder pga. sol i linsen. Kameraet er utroligt vigtigt i forhold til at fastslå på hvilke tidspunkt mårhunden kommer på pladsen, ligesom videooptagelser kan give spændende viden om mårhundens adfærd på pladsen. Eksempelvis hvilken retning den kommer fra og hvilken retning den forsvinder i, er der noget på pladsen som den er nervøs for, og sidst men ikke mindst kan selv korte videooptagelser, nemmere end billeder afsløre om der er mere end et dyr.

Lyskilder som i udlandet bruges på foderpladser til vildsvin vil også kunne bruges på baitpladser til mårhund. De giver tilstrækkeligt lys til at man i sigtekikkerten, kan identificere mårhunden og afgive et sikkert skud.

Danmarks Jægerforbund vil meget gerne have besked om nedlagte mårhunde, du finder kontaktoplysninger på din lokale mårhundereguleringsjæger her: http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/projekter/marhundeprojektet/find-marhundereguleringsjaeger/