Frivillige fra kreds 6 hjælper DCE

I Danmarks Jægerforbund har vi mange engagerede frivillige som ofte stiller op når der skal løses en opgave.

Skrevet af: Lene Midtgaard, 08. juni 2017

I denne tid hjælper frivillige fra blandt andet Svinø markvildtlav og Danmarks Jægerforbunds kreds 6, DCE med et projekt der skal være med til at kaste lys over hvor og hvornår risikoen for høstdrab af rålam er størst.

Som vi skrev i sidste udgave af Nyt om markvildt, arbejder Danmarks Jægerforbund også med høstdrab. Det kan man læse mere om her:

http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/projekter/hostdrab/

Tak til Frank Lilholm for lån af billedet.