OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. juni 2016

Markvandring på Pandebjerg Gods

Den 6. maj, var der markvandring for markvildtlavene på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. På trods af at markvandring var lagt en fredag aften midt i Kristi Himmelfartsferien! var der et flot fremmøde.

Tekst: Lene Midtgaard

Det var Pandebjerg Gods som lagde terræn til markvandringen og godsets skytte Theis Bagge Olsen agerede vært.

I løbet af aftenen blev der kigget på tiltag både til agerhøns og harer, og Theis Bagge Olsen fortalte hvordan man på godset har forsøgt at lægge tiltagene så både landbruget og vildtet tilgodeses mest muligt. Man har på stedet blandt andet valgt, at gøre flere remiser og mergelgrave firkantede så de er lettere at komme udenom for landbruget, og samtidig giver mulighed for at anlægge et tiltage som eksempelvis sikrer et godt fødegrundlagt til ejendommens store bestand af harer.

På ejendommen arbejder man også med midtmarkstriber, som er med til at binde de forskellige biotoper sammen. Også disse er anlagt i samarbejde med landbruget. Midtmarkstriberne består af et slået spor, en insektvold og en stribe med en udsået vildtblanding.

Tak til Pandebjerg Gods for gæstfriheden.

Foto: Lene Midtgaard