OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. august 2016

Kaj Refslund-sag er lokalt anliggende

DJ’s bestyrelse har ikke og ønsker fortsat ikke at blande sig i de lokale forhold, der udspiller sig angående Kaj Refslunds udtræden af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Fyens Stiftstidende bringer i dag to artikler om baggrunden for HB-medlem Kaj Refslunds udtræden af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. 

- Kaj og kredsbestyrelsen har løbende holdt mig orienteret om situationen på Fyn, men det har fra begyndelsen været hans og kredsbestyrelsens ønske ikke at involvere hovedbestyrelsen i de lokale anliggender i kreds 5. Det har både jeg og hovedbestyrelsen respekteret, og det gør vi fortsat.
Når det er sagt, så ændrer det ikke på, at både jeg og resten af hovedbestyrelsen skylder stor tak til Kaj for hans indsats for Danmarks Jægerforbund og for hans store engagement i forbindelse med etableringen af Jagtens Hus. Kaj har altid været en stor kapacitet i forbindelse med økonomiske spørgsmål, og den ekspertise kommer vi til at savne.

Georg G. Jensen indtræder som suppleant i hovedbestyrelsen
Fra 1. oktober 2016 indtræder den nuværende HB-suppleant og kredsformand i Kreds 5 Georg G. Jensen i DJ’s hovedbestyrelse. Georg vil som suppleant varetage posten frem til det førstkommende ordinære kredsmøde, hvor der ifølge vedtægterne skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem.