OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. april 2016

Forstyrrelse af fugle på et balancebræt

Nu er det sidste chance for optælling af agerhøns.

Tekst: Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund

Agerhønens æglægning starter i slutningen af april. Hønen skal hen over de næste 3-4 uger lægge en mængde æg der, på en årstid med kaloriefattig føde, samlet vejer lige så meget som fuglen selv!

I løbet af april skal parret også finde frem til et egnet territorie, der tilbyder ideelle muligheder for redeplacering, helst i stadigt sjældnere nedvisnet græs fra året før, og som samtidig indeholder terrænelementer kyllingerne siden hen kan føres i.

Da fuglene, efter pardannelse og spredning til nye lokaliteter, ikke længere kan nyde godt af flokkens mange opmærksomme øjne og terrænkendskab, er det også klart, at enhver påvirkning ude fra er med til at lægge pres på fuglenes kondition, fred til fødesøgning i skjul for prædatorer og tryghed ved det udvalgte territorie.

Da agerhønsenes overlevelse i forvejen balancerer hårfint med terrænmæssige udfordringer, et massivt prædationstryk og truslen fra areal maskinpleje, kan yderligere modstand blive tungen, der gør ende på agerhønen som jagtobjekt i Danmark.

Derfor bør enhver unødig forstyrrelse af fuglene senest tage ophør medio april.